FrågaFAMILJERÄTTFaderskap02/05/2022

Hur fastställer man faderskap till ett vuxet barn?

Hej. Jag har "fader okänd" i mina papper och min mamma har aldrig sagt ett ljud om min biologiska pappa. Via DNAtest på Myheritage har jag nu hittat denne man som lever. Jag har ser att han har fått info om att jag är dotter och jag har även skickat brev till honom men inte fått något svar. Nu har han raderat sin sida vilket jag förstår att han gjort för att kapa bort den kopplingen. Min fråga är hur går jag vidare för att få honom att erkänna mig och att jag får arvsrätt?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om faderskap hittas i Föräldrabalken (FB).

Hur kan du få faderskapet fastställt?

Du beskriver i din fråga att du har fader okänd och att du vill veta hur du får faderskapet fastställt. Det du kan göra i detta läge är att väcka en talan om fastställande av faderskap. En sådan talan väcks av barnet, enligt 3 kap. 5 § FB. Eftersom du är vuxen kan du föra din egen talan. Det du då gör är att skicka in en vanlig stämningsansökan, som riktas till den man som du har upptäckt är din far. Stämningsansökan ska skickas till den tingsrätt i den kommun där din pappa har sin hemvist, vilket framgår av 3 kap. 7 § andra stycket FB (som hänvisar till 10 kap. 1 § första stycket RB). Domstolen ska då göra en utförlig utredning om faderskapet, 3 kap. 9 § FB. När faderskap fastställs genom dom ska rätten förklara en man vara far om det bland annat genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets far, 1 kap. 5 § FB. Med tanke på att du har DNA-bevis som sammanbinder dig till mannen bör det vara lätt att få fastställandet att gå igenom.

Vad händer om faderskapet blir fastställt?

Fastställs faderskapet så kommer pappan att vara din rättslige far, med allt det innebär. Detta innefattar alltså att du kommer att ha arvsrätt enligt 2 kap. 1 § ÄB.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man enkelt säga att för att du ska få faderskapet fastställt måste du skicka in en stämningsansökan och få ärendet prövat i domstol. Fastställs faderskapet genom dom blir pappan din rättslige far och därmed kommer du ha arvsrätt.

Om du behöver juridisk hjälp med stämningsansökan eller har ytterligare frågor så tveka inte att kontakta en av våra erfarna jurister här på Lawline!

Hoppas du fick svar på din fråga,

Vänligen

Julia WahlgrenRådgivare