Hur får vi betalt när vi utfört en entreprenad till en BRF som vägrar betala?

2019-12-23 i Fordringar
FRÅGA
Hej! En fråga som gäller en entreprenad med 2 underskrivna kontrakt som vi utfört åt en brf i tre år. Arbetena gäller renovering av de inre terrassplattorna. Arbetena har blivit försenade av olika orsaker. Bla så gick det inte att få fram en föreskriven ytbehandling från tillverkaren. De två första åren utförde vi våra arbeten i samarbete med styrelsen och deras egen expert samt deras konsult, men nu i våras, valdes en ny styrelse, och sen började problemen. Vi har inte haft ett enda produktivt byggmöte, de tre möten vi haft har nya styrelsen enbart påpekat att våra arbeten är kraftigt försenade, samt att dom säger att dom inte inte förstår varför vi gör våra arbeten och att det är för dyrt, samt att inga arbeten är beställda. Vi har vid ett av mötena överlämnat en pärm med all information om våra arbeten inkl en ekonomisk redovisning. På det mötet förklarade de som var med från styrelsen, att dom inte förstår att vi har fakturerat så mycket, samt att dom inte har råd att betala! Dom påpekade att dom måste diskutera med hela styrelsen. Vi erbjöd att komma på kvällstid så vi kunde informera hela styrelsen om varför vi utför entreprenaden och hur den ekonomiska situationen är. Istället för att tacka ja, skrev deras advokat att dom bestrider alla fakturor och att vi inte får kontakta styrelsen, utan allt ska gå via advokaten. Det har nu varit 3 besiktningar med 2 besiktningsmän. Entreprenaden är godkänd vid samtliga besiktningar. Ändå vägrar styrelsen att betala.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har en bostadsrättsförening beställt en entreprenad av er som ni utfört under tre år (renovering av inre terrassplattor). Efter att ny styrelse tillträtt det senaste året har det dock blivit problem; ni har fått kritik för att arbetet är försenat, styrelsen förstår inte varför ni utför arbetena och föreningen hävdar att inga arbeten är beställda. På ett möte med bostadsrättsföreningens styrelse har de sagt att de inte förstår varför ni fakturerat så mycket och att föreningen inte har råd att betala. Nu har ni fått ett brev från en advokat som anlitats och som ombud för bostadsrättsföreningen har bestritt alla fakturor. Även om du inte uttryckligen ställt någon fråga till oss tolkar jag det som att du undrar över hur ni ska få betalt, trots styrelsens uppträdande.

Vid utförande av entreprenad mellan två juridiska personer (som i ert fall) finns det ingen speciell lag som reglerar vad som gäller, till skillnad från bestämmelser vid utförande av sådant arbete till konsument (jfr konsumenttjänstlagen). I ert fall regleras förhållandena utifrån avtalet er emellan. Ofta regleras förhållandena genom standardavtal som stipulerar vad som gäller vid försening av entreprenaden, eventuellt vite, samt försening av betalningar. Då det i er fråga inte nämnts något om standardavtal är min rekommendation att ni går igenom vad det står dels i avtalet er emellan, dels i eventuella standardavtal.

Oavsett om det finns ett standardavtal eller ej är utgångspunkten att avtal ska hållas. Den före detta styrelsen har beställt och ingått ett avtal om entreprenad med er. Att det numera finns en ny styrelse ogiltigförklarar inte det tidigare avtalet. Jag förstår att ni har skickat ut fakturor som den nuvarande styrelsen bestritt (på vilka grunder är dock något oklart). Nästa steg är antingen att ni begär ett betalningsföreläggande med hjälp av kronofogden eller att ni väcker talan mot föreningen i domstol. Om ni ansöker om ett betalningsföreläggande och föreningen bestrider även i det skedet kommer ni att ha möjligheten att gå till domstol. Som jag förstått det utifrån er fråga så kommer föreningen med stor sannolikhet att bestrida en ansökan om betalningsföreläggande, varför det kan vara en god idé att inte ansöka om sådant utan att stämma till domstol direkt.

Om ärendet går till domstol åläggs i regel parterna en bevisbörda. Om ni som utförare av entreprenaden påstår att det ingåtts ett avtal om sådan åläggs i regel ni bevisbördan för att visa att så skett. Bevisbördan kan då uppfyllas genom att åberopa de skriftliga avtalen som finns. Vad utgången kommer att bli vid en eventuell domstolsförhandling är dock omöjligt att sia om; tyvärr finns det en distinktion mellan att ha rätt och få rätt. I slutändan handlar det om vad som kan bevisas i domstol.

Om ni stämmer motparten till domstol kommer det innan eventuell huvudförhandling att hållas en muntlig förhandling. Under den muntliga förhandlingen brukar parterna ofta försöka att komma överens, för att slippa gå till domstol. I regel är det bättre om man kan komma överens då en domstolsförhandling ofta kan ta lång tid och bli kostsam.

Min rekommendation är att ni anlitar en jurist som dels kan gå igenom de avtal som finns mellan er och bostadsrättsföreningen, dels kan företräda er. Det är svårt att företräda sig själv i domstol. Ännu svårare då er motpart redan har anlitat en advokat som företräder den. Om ni önskar hjälp av en jurist på Lawline juristbyrå är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Juristen kan som ombud för er i ett första skede tillskriva er motpart om de krav ni har, med förhoppning om att ni ska få betalt eller att det ska gå att enas. Får ni inte betalt och/eller inte kan komma överens om en lösning, kan juristen som ombud för er lämna in en stämning till domstol.

Om ni önskar kontakt för en offert och vidare kontakt alt. att ni har några frågor, nås jag på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll