FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/03/2020

Hur får ordnar jag växelvis boende med mina barn?

Hej

Jag har nyss skild mig, min ex fru och jag var överens om att vor 2 barn skulle stå skriva hos hon fram tills jag fick en egen bostad, nu har jag långt om länge fått en bostad som jag kan flytta in i d 1/5 2020.

Under tiden vi har varit separat har jag boet hos kompisar och har haft mina barn 2 gånger i mdr a 24 timmar pr gång, nu då jag var och lämnar mina barn så fråga hon mig hur jag hade tänkt med hänsyn till barnen när jag nu får min bostad och jag berätta att jag vill ha mina barn 14 dagar i mdr, vilket gjorde hon väldigt upprörd och säger till mig att hon och jag hade en överenskommelse om att dom skulle stå skriva hos hon, vilket jag förvisso säger är sant men att jag bara har sagt det så fram tills jag fick en egen bostad, jag önskar att ha mina barn på lika villkor som hon 14 dagar hos hon och 14 dagar hos mig men det vill hon inte, det ska sägas att min nya bostad ligger bara 300 m från var hon och barn bor nu detta innebär att vor barn här inte nöden att byta skola eller umgänge, det ska sägas att vor barn är 16 och 14 år gammal, hur säger loven om detta kan hon förhindrad mig i att ha mina barn 14 dagar i mdr och hur ska jag göra för att få mina barn 14 dagar i mdr, jag har fast jobb och inkomst hur gör jag nu?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar hur du ska gå till väga för att få växelvist boende med dina barn. Jag antar även att ni har gemensam vårdnad till barnen. De relevanta bestämmelserna finns i 6 kap. föräldrabalken (FB)

Ett barn står som utgångspunkt under båda föräldrarnas vårdnad (6 kap. 2 § första stycket FB). Detta förändras inte av en skilsmässa om inte en talan om ensam vårdnad förs i rättegång (6 kap 3 § andra stycket första meningen FB). Det betyder att du fortfarande har gemensam vårdnad rättsligt även om du inte utövar faktisk vårdnad. Vårdnadshavare bestämmer över barnens personliga angelägenheter, så som barnens boende (6 kap. 11 § FB). När vårdnadshavare inte kommer överens kan en av dem väcka talan i domstol där domstolen beslutar om var barnen ska bo (6 kap. 14 a § första stycket FB). Du kan alltså väcka talan om boendet i domstol för att få 14 dagar i månaden.

Barnets bästa ska vara avgörande vid beslut om boende och vårdnad (6 kap. 2 a § första stycket FB). Detta innebär att domstolen ska se till barnens behov, levnadsstandard och villkor för utveckling vid bedömning en talan om boende. Barnets vilja har även betydelse efter ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). I ditt fall har barnens åsikter stor betydelse eftersom de är 14 och 16 år gamla. Därför borde du ta reda på barnens inställning innan du försöker fä växelvist boende genom en domstol.

Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000