Hur får man ut sin laglott om det finns ett testamente som inskränker laglotten?

2021-06-29 i Laglott
FRÅGA
Om en mamma går bort och lämnar genom ett testamente hela sitt kvarlåtenskap på 300.000 kronor till sina två systrar, trots den avlidne mamman har en son, hur sonen kan kräva sin laglott och hur mycket han har eventuellt rätt till om ngt överhuvudtaget?Tack för ett svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv, testamente och laglott hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). I frågan nämns det inte något om att mamman var gift vid hennes död, vidare framgår det inte heller om det finns flera bröstarvingar – jag kommer i mitt svar därför utgå från att mamman var ogift vid dödsfallet och att det endast finns en bröstarvinge, sonen.

Huvudregeln är att bröstarvingar, d.v.s. den avlidnas barn, ärver all kvarlåtenskap från deras förälder (2 kap. 1 § ÄB). Denna huvudregel kan dock inskränkas genom ett testamente, som i detta fall – dock kan en bröstarvinge aldrig göras arvlös. En bröstarvinge har nämligen alltid rätt till deras laglott vilket utgör hälften av deras arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Enligt den vanliga arvsfördelningen skulle bröstarvingen ärva hela kvarlåtenskapen på 300.000 kr, detta utgör dennes arvslott – laglotten i detta fall utgör således 150.000 kr.

För att kunna få ut sin laglott krävs det dock att bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från det att hen tog del av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Det finns inga formkrav för hur detta ska framföras men det måste framgå att man begär jämkning av testamentet i syfte att få ut sin laglott – man kan framföra detta direkt till mamman eller i en talan i domstol (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB).

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (867)
2021-10-24 Kan man göra så att barnbarn inte ärver något?
2021-10-15 Kan biologiska barn göras arvlösa?
2021-10-15 Förstärkta laglottsskyddet vid gåva
2021-10-14 Fördelning av arv - orubbat bo och laglott

Alla besvarade frågor (96494)