FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott29/05/2020

​Hur får man ut sin laglott?

Hur får man ut sin laglott? Vem ska man vända sig till? Min far dog april förra året å han hade mycket skulder.å 91år. Har vi rätt till en laglott vi är 4 barn som undrar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om och hur du och dina syskon kan ta ut eran laglott.

För att få ut sin laglott måste man påkalla en jämkning av testamentet, vilket innebär att man yrkar att få ut din laglott (7 kap. 3 § ÄB). Detta kan ske genom att man meddelar sitt anspråk till testamentstagarna eller väcker talan mot dem i domstol. Påkallan om jämkning kan framställas inom sex månader efter det man fått ta del av delgivning av testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). Om längre tid än så går förlorar man sin rätt att påkalla jämkning av testamentet.

Om den avlidna personen själv står på alla lån och skulder ska skulderna lösas mot tillgångarna i dödsboet. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala av skulderna kommer ingen att ärva den resterande delen av skulden. Detta innebär alltså att om det finns tillgångar kvar efter att din pappas lån och skulder betalats av har du och dina syskon rätt att få er laglott.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina AbaasRådgivare
Hittade du inte det du sökte?