Hur får man ut någon ur en hyreslägenhet som inte hjälper till att betala hyran?

Hur får jag ut min ex man från min hyreslägenhet, då han inte hjälper till att betala hyran.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har en hyresrätt och att din f.d. man bor i lägenheten med dig. Det framgår inte om han står med som hyresgäst på hyresavtalet eller om du är ensam hyresgäst och har honom som inneboende hos dig - jag redogör därför nedan för båda situationerna. Din fråga handlar om hyresrätt och behandlas i 12 kap. Jordabalken (JB).

Om han står som hyresgäst med dig på hyresavtalet - hyresrätten kan förverkas eller besittningsskyddet brytas bara för honom

Hyresrätten kan förverkas för en, flera eller alla som är hyresgäster enligt samma hyresavtal (12 kap. 47 § JB). Det finns flera förverkandegrunder, och om en sådan föreligger kan hyresvärden säga upp den drabbade hyresgästen med omedelbar verkan och utan hänsyn till uppsägningstid (12 kap. 42 § 1 st. JB). En sådan förverkandegrund är att en hyresgäst dröjer med att betala hyran med mer än en vecka efter förfallodagen (12 kap. 42 § 1 st. 1 p. JB). Hyresrätten är dock inte förverkad om det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse (12 kap. 42 § 5 st. JB).

Om flera står som hyresgäster på ett hyresavtal och hyran alltid till fullo erläggs i tid, är det förmodligen av ringa betydelse för hyresvärden vilka av hyresgästerna som betalar hyran. Står flera hyresgäster på samma hyresavtal svarar de solidariskt för att hyran erläggs. Å andra sidan är det av betydelse för en hyresvärd att veta att samtliga hyresgäster är betalningsdugliga och villiga att bidra till hyran. Det är därför sannolikt att en hyresgästs ovilja att bidra till en hyra, som denne solidariskt svarar för med andra hyresgäster, är tillräckligt för att förverka den hyresgästens besittningsskydd.

Ett annat alternativ vid avtalsbrott, i stället för att en hyresgästs hyresrätt förverks, är att en hyresgästs direkta besittningsskydd bryts och då inte har rätt till förlängning vid hyresavtalets slut (12 kap. 46 § 1 st. JB). En grund för besittningsskyddets brytande är att hyresgästen i så hög grad har åsidosatt sina förpliktelser att avtalet skäligen inte bör förlängas och åsidosättandet inte har varit tillräckligt allvarligt för hyresrättens förverkande (12 kap. 46 § 1 st. 2 p. JB). Att stå på ett hyresavtal men inte vilja betala hyra, må det än vara en solidarisk hyra med andra hyresgäster, kan nog anses vara en skälig anledning att inte vilja förlänga den hyresgästens hyresavtal.

Om flera står som hyresgäst på ett hyresavtal och för en av hyresgästerna hyresrätten förverkas eller besittningsskyddet bryts, har de övriga hyresgästerna rätt att förbli kvar som hyresgäster om hyresvärden skäligen kan nöja sig med de övriga hyresgästerna (12 kap. 47 § 1 st. JB). Har de övriga hyresgästerna god betalningsförmåga och det inte finns någon annan anledning att inte fortsätta med hyresförhållandet, borde de andra hyresgästerna ha rätt att bo kvar.

För dig innebär allt detta att din f.d. mans hyresrätt kan förverkas eller hans besittningsskydd brytas enligt de rekvisiten som jag har redogjort för ovan. I ett sådant fall har du fortfarande rätt att vara kvar som hyresgäst om din hyresvärd skäligen kan nöja sig med dig som hyresgäst. Om det tidigare endast har varit du som har betalat hyran trots att din f.d. man också har stått på hyresavtalet, är det svårt att finna anledning för att du inte själv ska få fortsätta ditt hyresförhållande med hyresvärden.

Om han inte står som hyresgäst med dig på hyresavtalet men är inneboende hos dig - du kan när som helst neka honom tillträde

En hyresgäst får inrymma utomstående i lägenheten så länge det inte är till nackdel för hyresvärden (12 kap. 41 § JB). Lagrummet tolkas ge en hyresgäst rätt att ha inneboende i lägenheten. Finns det inget hyresavtal mellan en hyresgäst och den som hyresgäst inrymmer i lägenheten, har den inneboende inget besittningsskydd och ingen rätt att få kvarbli i en lägenhet utan hyresgästens samtycke. Det är då upp till hyresgästen att bestämma om den inneboende ska få bo kvar och kan när som helst, efter eget behag, vägra den inneboende tillgång till lägenheten.

För dig innebär detta att du, om din f.d. man inte är hyresgäst enligt hyresavtalet och inte annars har ett hyresavtal med dig, när som helst har rätt att vägra honom tillträde till lägenheten och s.a.s. "kasta ut" honom.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob WestinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”