Hur får man ut ersättning vid trafikskada med buss?

FRÅGA
Hej! Jag vill ha lite vägledning och råd från er. Det är så här att min man blev påkörd av en buss den 16/12, 2020. Han fick hjärnskada och blev opererad. Han ligger fortfarande i sjukhuset och nu får han rehab. Han har varit på intensivvård ungefär två veckor. Polisen har registrerat case och nu finns en handledare från Polisen som utreder fallet. I polisrapporten står det att olyckan har skett pga vårdslöshet i trafiken. Men det framgår inte än vem som är skyldig. Min man kom inte ihåg hur olyckan hände, han skulle till Eriksberg för att göra Corona test den dagen och åkte buss, men han blev påkörd i vägen. Min man är inte helt frisk än, och Läkare tror också att han kommer inte kunna jobba inom ett år. Men om vi ska tänka på ersättning från Bussbolaget, hur ska vi göra? Det är en trafikolycka, så trafikförsäkring som gäller. Jag fick reda på allafall Org nr på bussbolaget och vilken företag är osv. Men handläggaren har sagt det att det kommer att dröja tid, kanske ett år, de kommer att lyssna alla parter osv. Vad behöver jag göra? Är det bättre att jag ska ta kontakt med en jurist som kan hjälpa oss att få försäkringen. Vi har hemförsäkring men ingen personförsäkring. Däremot min man är medlem i facket och har A-kassa.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först har jag förklarat vilka möjligheter det finns till ersättning. Därefter följer ett råd om vad ni kan göra härnäst. Regler om trafikförsäkring finns i trafikskadelagen (TSL).

Trafikskadeersättning

Eftersom din man har råkat ut för en personskada ska trafikskadeersättning utgå från förarens trafikförsäkring (TSL 11 §). Ersättning kan sättas ned om din man varit grovt vårdslös och medverkat till skadan (TSL 12 §). Det kan t.ex. vara fallet om han har sprungit ut i vägen utan att se sig för. Som jag tolkar din fråga kommer han inte ihåg hur olyckan skedde så huruvida ersättningen ska sättas ned beror på förarens och eventuella vittnens berättelser. Om föraren/bussbolaget inte har tecknat en trafikförsäkring ansvarar försäkringskollektivet för ersättningen, d.v.s. samtliga försäkringsbolag som säljer trafikförsäkringar (TSL 16 § andra stycket).

Skadestånd

Även fast din man har rätt till trafikskadeersättning kan han kräva bussbolaget på skadestånd (TSL 18 §). Eftersom föraren genom vårdslöshet har orsakat din man en personskada ska föraren ersätta skadan (skadeståndslag 2 kap 1 §). I Sverige har vi dock principalansvar för våra anställda vilket innebär att det är bussbolaget som ni ska vända talan mot (skadeståndslag 4 kap. 1 §). Om han vill kräva bussbolaget på skadestånd ska han skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (RB 42 kap 1 §). I sådana fall rekommenderar jag att ni vänder er till en jurist för att få hjälp med stämningen.

Rätt till ombud:

Har du skadats vid en trafikolycka har du möjlighet att kostnadsfritt få ett juridiskt ombud redan under den tid försäkringsbolaget handlägger din skada. Den rätten grundar sig på ett frivilligt åtagande från försäkringsbolagen och syftet är att skaderegleringen ska löpa smidigt och att du ska få stöd och hjälp att tillvarata dina intressen.

Försäkringsbolagen är olika generösa med att bevilja kostnadsfri juridisk hjälp under handläggningstiden. Hos vissa bolag får du själv avgöra om du vill företrädas av ett ombud medan andra bolag gör en prövning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Vanligtvis har du rätt till ombud om skaderegleringen är komplicerad och när skadan är allvarlig och omfattande.

Om du inte kommer överens med försäkringsbolaget och en tvist uppstår har du alltid möjlighet att utnyttja rättskyddet i din hel- eller halvförsäkring för bilen eller i din hemförsäkring för att betala ombudets kostnader.

Vad kan ni göra härnäst?

Ett första steg är att kontakta bussbolaget för att fråga vilket försäkringsbolag de har. När försäkringsbolaget fått in en anmälan från dig påbörjar de sin skadereglering. Det innebär att de gör en utredning och bedömer om skadan är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren. För att du ska få ersättning måste du kunna visa att du har rätt till ersättning. Skaderegleringen får inte dra ut på tiden. Den juridiska skrivningen är att den ska "ske skyndsamt". I försäkringsavtalslagen (FAL) står det inte hur lång tid skaderegleringen får ta, men försäkringsbolaget ska vara aktivt, vilket innebär att de har en skyldighet att utreda ärendet. Ersättning ska betalas senast en månad efter det du lagt fram den utredning som kan begäras av dig (16 kap. 1 § FAL).

Om ni inte får kontakt med bussbolaget, eller de inte har en försäkring, kan ni kontakta Trafikförsäkringsföreningen och göra en skadeanmälan där. Går ni in på Trafikförsäkringsföreningens hemsida ser ni hur ni ska gå tillväga. Att göra en sådan ansökan kostar ingenting.

Ett andra alternativ är att ansöka om stämning i domstol för att kräva bussbolaget på skadestånd. Vill ni kräva föraren på skadestånd är det en bra idé att kontakta en jurist som kan driva er process i domstol. Ofta kan ni träffa en jurist för ett första kostnadsfritt möte.

Om ni inte blivit kontaktad av förarens försäkringsbolag bör ni kontakta ert eget försäkringsbolag för att få hjälp med ersättning från motparten. Du behöver i sådana fall inte vända dig till bussbolaget själv, utan kontakten sker försäkringsbolagen sinsemellan.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis har din man rätt att få ersättning från förarens trafikförsäkring. När försäkringsbolaget fått in en anmälan påbörjar de sin skadereglering. Denna ska ske skyndsamt vilket innebär att försäkringsbolaget aktivt måste utreda det. Om ni inte får kontakt med bussbolaget kan ni göra en skadeanmälan hos Trafikförsäkringsföreningen. Ett annat alternativ är att ansöka om stämning i domstol. Slutligen kan ni vända er till ert egna försäkringsbolag om bussbolaget inte samarbetar.

Jag rekommenderar att ni hör med försäkringsbolaget vilken rätt ni har till kostnadsfritt ombud. I andra fall kan er hemförsäkring även täcka kostnad för ombud. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se. Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig på måndag den 18 januari klockan 9:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (179)
2021-05-02 Behöver man ersätta skador som fanns på bil innan krock?
2021-04-03 Jag råkade backa in i en bil, vad behöver jag göra?
2021-03-17 Har jag rätt till skadestånd när jag skadats av en tunnelbanespärr?
2021-02-21 Ersättning för parkeringsskada orsakat av okänt fordon.

Alla besvarade frågor (92010)