FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt28/08/2019

Hur får man gemensam vårdnad när den andra föräldern har ensam vårdnad?

Hej

Jag fick veta tidigare i år att jag inte är vårdnadshavare för min dotter. Jag och mamman separerade när hon var 2 år, nu är hon 6, jag har trott att jag är vårdnadshavare hela tiden. Vi fyllde i pappret båda två när hon var nyfödd för att vi skulle bli vårdnadshavare båda två, men mitt ex skickade inte in pappret vilket hon gjorde medvetet och då blev endast hon vårdnadshavare.

Vad kan man göra nu ??

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som rör vårdnaden över barn finns i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel. Jag förstår det som att du vill veta hur du ska göra för att få gemensam vårdnad över er dotter, så som det verkade vara tänkt från början. Det finns då lite olika sätt att gå tillväga beroende på om ni är överens eller inte.

Om du och din dotters mamma är överens om att ni ska ha gemensam vårdnad

Första alternativet är att tillsammans skicka in en anmälan om att vårdnaden ska vara gemensam till Skatteverket. Eftersom den anmälan du skrev under när er dotter föddes aldrig skickades in, utgår jag från att ni aldrig har fått något beslut om vårdnaden. Det går därför bra att göra en ny sådan anmälan (6 kap. 4 § andra stycket FB).

Det andra alternativet är att lämna in en gemensam ansökan till tingsrätten i den ort där er dotter bor (6 kap. 4 § första stycket FB).

Tredje alternativet är att skriva ett avtal tillsammans om att vårdnaden ska vara gemensam. Avtalet måste vara skriftligt och ska sedan godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § FB).

Om din dotters mamma vill ha fortsatt ensam vårdnad och ni inte kommer överens i frågan

I det här fallet får du själv lämna in en ansökan till tingsrätten och få vårdnadsfrågan prövad där. Detta kallas en ansökan om stämning. Rätten kommer då utreda och besluta om någon av er ska ha ensam vårdnad om er dotter, eller om vårdnaden ska vara gemensam (6 kap. 5 § FB).

När rätten beslutar om vårdnaden kommer de t.ex. titta på hur ni som föräldrar samarbetar i frågor som rör er dotter (6 kap. 5 § andra stycket FB). I alla frågor som rör barns vårdnad ska barnets bästa alltid vara vägledande. Generellt är utgångspunkten att gemensam vårdnad är det bästa för barnet, så länge ingenting talar emot detta (6 kap. 2 a § FB).

Ta hjälp av familjerättsenheten i din hemkommun

Rent praktiskt vore det troligast mest smidigt för dig att undvika en domstolstvist, men av din fråga att döma anar jag dock att ni inte är överens i frågan, vilket givetvis kan göra det svårare. Jag råder dig ändå att försöka prata med din dotters mamma och se om ni kan komma fram till en lösning tillsammans innan du vänder dig till tingsrätten. Ett tips är att, som första steg, kontakta familjerättsenheten hos socialnämnden i din hemkommun. De hjälper till med både rådgivande samtal och att skriva avtal mellan föräldrarna. Ofta kan det hjälpa att ha en sakkunnig med när man diskuterar. Kontakta gärna dem för att få veta mer om samarbetssamtal (6 kap. 17 a § FB).

Jag hoppas mitt svar har hjälpt dig, om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,

Kajsa Moss BjerlingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000