Hur får man ensam vårdnad?

2017-10-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej jag har två barn och har gemensam vårnad med min ex fru men hon är psykisk sjuk hon har varit i sjukhuset därför att hon försökte ta livetav sig flera gånger. Ny vill jag fråga om jag kan ha ensam vårnad ..
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Hur får man ensam vårdnad?

Den gemensamma vårdnaden kan upplösas på två sätt, antingen genom att föräldrarna kommer överens om att den ena föräldern ska ha ensam vårdnad eller genom dom. Om du och modern tror att ni kan komma överens i frågan om vårdnaden ska ni tillsammans vända er till socialtjänsten i er hemkommun. Om du inte tror att ni kan komma överens i frågan behöver du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Tingsrätten kommer då att i en dom fastställa vem som ska ha ensam vårdnad om barnet. Ensam vårdnad ska förordnas om en gemensam vårdnad är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Man utgår alltså alltid från vad som är barnets bästa. Om båda föräldrarna yrkar ensam vårdnad för egen del måste tingsrätten bestämma att en av dem ska få ensam vårdnad. Om någon av föräldrarna yrkar att tingsrätten ska bestämma att den gemensamma vårdnaden ska bestå kan tingsrätten döma till gemensam vårdnad mot den andras vilja.

När tingsrätten ska avgöra ifall den gemensamma vårdandaden ska upplösas utgår man huvudsakligen från två grunder. Den första grunden är att det föreligger samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Ett exempel på detta är när konflikten mellan föräldrarna är så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnet. Eftersom jag inte vet samarbetet mellan er föräldrar är kan jag inte avgöra ifall detta är en grund som blir aktuell i ert fall. Den andra grunden är att någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare samt att detta påverkar barnet negativt. Exempel på detta är när den ena vårdnadshavaren har svåra alkohol/narkotikaproblem eller är svårt psykiskt sjuk. Den andra grunden är den som jag anser att du bör grunda din ansökan om ensam vårdnad på, men eftersom jag inte har mer information än den du givit kan jag inte avgöra ifall du skulle nå framgång med en sådan talan.

Ifall du behöver hjälp med att ansöka om ensam vårdnad rekommenderar jag dig att ta kontakt med en familjerättsbyrå som kan hjälpa dig med stämningsansökan.

Vänligen,

Simon Rydberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?