Hur får man en god man?

FRÅGA
Kan jag själv skriva en önskan om att min dotter blir min "god man" om det skulle hända mig något och jag inte klarar mig själv. Hur måste denna skrivelse bevittnas och var registreras den för att bli juridisk giltig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först att redogöra för hur du kan utse din dotter till din gode man. Avslutningsvis redogör jag för formkraven för att detta ska bli juridiskt giltigt.

Ansökan om god man

Om du behöver en god man kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare eller boendechef, som sedan kan hjälpa dig vidare med att ansöka. Tingsrätten bedömer och fattar beslut om du ska få en god man. Du själv eller dina anhöriga kan ansöka direkt hos tingsrätten och i din ansökan förklarar du varför du behöver stöd av en ställföreträdare.

Vanligaste formen av godmanskap anordnas med stöd av 11 kap. 4 § föräldrabalken. Enligt detta lagrum kan tingsrätten anordna godmanskap för en person om denne på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande, behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Vad bör vara med i ansökan?

I ansökan ska följande handlingar bifogas:

- Läkarintyg för godmanskap

- Social utredning från socialtjänst eller sjukvård som styrker behovet av god man (denna kan skrivas av exempelvis socialsekreterare, biståndshandläggare eller kurator)

Vem kan bli din gode man?

Rekommendationen är att man ska föreslå någon som du känner eller litar på som kan utses till din gode man. Om du har ett förslag på en person som bör bli god man, dvs. i detta fall din dotter, ska den föreslagne personen inge ett skriftligt åtagande av uppdraget och ett lämplighetsintyg. Lämplighetsintyget ska vara undertecknat av två utomstående personer, dvs. ojäviga personer. Kommunens överförmyndarenhet undersöker om personen är lämplig för uppdraget.

Den som utses till god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man. Att din dotter är din anhörig hindrar inte att hon utses till god man.

Vänligen,

Emma Rönnqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (388)
2019-10-10 Hur gör jag om jag vill bli entledigad från mitt uppdrag som god man?
2019-10-02 Kan jag få min post till egen adress när jag har god man?
2019-09-22 Min väninnas förvaltare nekar henne att gå på behandling för sitt drogmissbruk. Vad kan jag och min väninna göra?
2019-09-22 Kan förvaltare ge gåvor med överförmyndarens godkännande?

Alla besvarade frågor (73715)