Hur får målsägande hjälp och stöd genom rättegången?

2020-11-22 i Domstol
FRÅGA
Hej, Detta händer: på min mammas massage salong. Hon hade en kund som ringde och bokade en tid. När han kom ditt började han runka av sig själv, min mamma ber honom att sluta och säger så få du inte göra. Men han svarar tillbaka att det är hans kropp och han får göra som han vill. Min mamma kunde inte få honom att slutar, hon blev mycket stressad och när hon var medveten igen så låg han på golvet. Han sa att han ringer polisen och att han lämna inte salongen förran hans vänner kom och att hämta honom. Han vägrar att betala. Min mamma blev extremt rädd, hon var på salongen själv och var rädd att hans vänner skulle komma och göra något. Till slut tog hon en kvarst och hota honom att gå där ifrån, hon slog honom inte. Människor som går (i centrum) där såg händelsen och hjälpte min mamma polisanmäla händelsen. Sedan kunde polisen få tag i personen genom telefonnr. Min mamma har tyvärr ingen penga för en advokat, kan man få hjälp med det? Hur ska det gå till? I brevet står det att min mamma behöver inte gå om han är sjuk, flyttar man då datumet? eller utföra man det utan min mamma?Hur ska min mamma bevisa domen? för att inte förlora i domen och behöva betala kostnaden för hans advokat. Som ser så kan han ju har en duktigt advokat och vinner domen. Jag har läst lite juridik och vet att man kan få skadestånd för personskada(psykisk), kränkning och eventuellt inkomst förlust. Hur går detta till? Jag tackar i förväg för svaret. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar det så har din mamma anmält denna person för sexuellt ofredande till polisen, och nu har du några frågor kring den uppkommande rättegången.

Kan man få hjälp med advokat?

Din mamma är målsägande i sammanhanget, vilket innebär att åklagaren för hennes talan vid rättegången. Din mamma behöver alltså inte föra sin egen tala, utan hon kommer endast bli förhörd och berätta vad som hände. Hon kan av tingsrätten begära ett målsägandebiträde, en jurist som utöver åklagaren, biträder henne vid förhandlingen, hjälper henne formulera ersättningsanspråk och liknande. För att få ett målsägandebiträde ska hon kontakta tingsrätten med denna begäran och uppge skälen till detta, exempelvis att hon behöver juridiskt stöd, hjälp med skadeståndsfrågan och stöd genom rättsprocessen. Det är aldrig målsägande som betalar för sitt biträde, det gör alltid staten eller den tilltalade, så den ekonomiska biten behöver hon inte oroa sig för! Det är inte alla som får ett målsägandebiträde, men det är inte ovanligt att få det om brottet rör sexuella ofredanden. Men om hon inte skulle få ett målsägandebiträde så har hon stöd av åklagaren.

Om det är så att jag misstolkat situationen och det är så att åtal inte väckts än, utan ärendet är kvar hos polisen så är det dem hon ska kontakta och begära målsägandebiträde hos, så skickar de vidare önskemålet till tingsrätten.

Om hon är sjuk, skjuter man upp datumet?

Om din mamma är sjuk vid dagen för förhandlingen i tingsrätten så ska hon kontakta tingsrätten och uppge detta, och vid vissa fall kan tingsrätten begära läkarintyg. Men då flyttar tingsrätten som huvudregel upp förhandlingen, då hon ska höras. Ibland kan målsägande göras per telefon, men det är ganska ovanligt i mål om sexuell ofredande skulle jag säga.

Om jag har misstolkat situationen och det rör sig om ett förhör hos polisen, ska hon kontakta polisen och så flyttas förhöret till en annan dag.

Hur ska din mamma bevisa brottet?

Det är inte din mamma som ska bevisa brottet, utan en åklagare. Det är en jurist som för din mammas talan under rättegången, som ställer alla frågor till den tilltalade och om du har ersättningsanspråk hjälper åklagaren henne med det också. Åklagaren kommer dock förhöra din mamma som ska berätta vad som hände, hur hon upplevde situationen och liknande. Åklagaren kan även ha kallat vittnen som ska hjälpa till och bekräfta din mammas berättelse. Det är domstolen som avgör om det finns tillräckligt med bevis för att döma den tilltalade. Jag kan därför tyvärr i förväg här inte berätta om det kan bevisas eller inte. Din mamma kan inte göra annat än att berätta hennes historia, resten är åklagarens jobb.

Vad gäller bekostnaden av den tilltalades försvarare kan din mamma aldrig bli skyldig att betala för detta. Om han frikänns är det staten som betalar för detta, likaså kostnaden för din mammas målsägandebiträde om får ett sådant.

Skadestånd

Din mamma kan precis som du säger begära skadestånd för händelsen. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar annan personskada ska ersätta denna skada (2 kap. 1§ skadeståndslagen). Den som kränker någon annan genom brottslig gärning, exempelvis sexuellt ofredande ska ersätta denne genom kränkningsersättning (2 kap. 3§ skadeståndslagen). Din mamma kan då få en kränkningsersättning som beräknas efter tabeller beroende på brottet som begåtts och allvaret i det. Vanligtvis utgår kränkningsersättning som lägst med 5 000 kr, och det är sannolikt runt där eller lite högre som din mamma skulle kunna få ersättning för. Han hon varit tvungen att sjukskriva sig eller liknande på grund av psykiskt lidande, eller fått andra men kan hon också få ersättning för sveda och värk. Hon kan också begära ersättning för eventuell inkomstförlust på grund av händelsen, så som vid sjukskrivning eller liknande.

Skadeståndsanspråket kan hon få hjälp med genom att kontakta åklagaren i ärendet som hjälper henne föra den talan och beräkna vad hon kan begära. Hon får då kontakta Åklagarmyndigheten och berätta att hon vill framställa ett skadeståndsanspråk i hennes ärende. Hon kan även kontakta tingsrätten med samma begäran, som då skickar det vidare till åklagaren. Om hon begär ett målsägandebiträde hos tingsrätten kan denna person också hjälpa henne med detta.

Sammanfattningsvis

Din mamma ska i första hand kontakta tingsrätten och begära ett målsägandebiträde som kan hjälpa henne med juridiskt stöd inför rättegången. Beviljas hon inte ett målsägandebiträde via tingsrätten, då det krävs vissa omständigheter för att få det, så ska hon vända sig till tingsrätten eller Åklagarmyndigheten och säga att hon vill begära skadestånd. Om hon får ett biträde så kommer hon inte behöva bekosta detta, oavsett hur rättegången går. Hon kommer inte heller bli ersättningsskyldig för den tilltalades försvarare, oavsett hur rättegången går. Detta bekostas av den tilltalade eller av staten.

Det är åklagaren som ska bevisa att brottet har begåtts, och din mamma kommer förhörs för att hjälpa åklagaren att styrka detta. Det är alltså inte din mamma som ska bevisa något i straffrättsprocesser. Det är domstolen som avgör vad som är bevisat. Detta gör domstolen bedömning kring i varje enskilt fall. Din mamma behöver bara berätta vad som hänt.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?