FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler29/01/2018

Hur får ljudupptagningen vid kameraövervakning användas

Vid kameraövervakning i en vanlig butik (tex mataffär) så får väl inte denna övervakning även omfatta ljudupptagning?

Och om nu tillstånd till ljudupptagning finns, får det lyssnas av hur som helst?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller kameraövervakning så är Kameraövervakningslagen tillämplig. I 13§ 1st samma lag stadgas att en övervakningskamera får efter anmälan sättas upp för kameraövervakning i en butikslokal, om

1. övervakningen har till enda syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott, 2. övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast optik, och 3. den som avser att bedriva övervakningen har ingått en skriftlig överenskommelse om övervakningen med skyddsombudet, skyddskommittén eller en organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen.

I 13§ 4st stadgas vidare att avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan tillstånd. Alltså får upptagning av ske om butiken har ansökt om tillstånd till detta och det har beviljats.

I 28§ Kameraövervakningslagen stadgas att den som bedriver kameraövervakningen får inte behandla bild- och ljudmaterial från övervakningen för något ändamål som är oförenligt med det som materialet samlades in för. För att svara på din fråga så får således inte ljudupptagningen användas och lyssnas av hur som helst. Ljudupptagningen får alltså bara avlyssnas och användas med syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott.

Jag hoppas att jag upplyst dig om rättsläget. Tveka inte att höra av dig till oss på info@lawline.se ifall du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,
Simon Gille-JohnsonRådgivare