Hur får jag ut mitt arv om jag är ett hemligt barn?

2017-10-20 i Laglott
FRÅGA
Hej! Jag har tagit reda på att min biologiska far vilken jag aldrig har träffat har avlidit för en månad sedan. Vad jag vet så har han hållit mig hemlig i alla år, hur vet jag att jag får ut min arvsrätt som särkullbarn? Kan dom bara strunta i det vid bouppteckningen och låtsas som jag inte finns?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv återfinns i Ärvdabalken (ÄB).

När en person har gått bort ska dess kvarlåtenskap fördelas. Du (och eventuellt dina syskon/halvsyskon) har rätt till minst hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).

Som särkullbarn har du också rätt till att få ut ditt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB).

Om det skulle vara så att de struntar i dig vid fördelningen av arvet så kränker de din laglott. För att du då ska kunna få ut ditt arv, måste du hävda din laglott och begära jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Det finns inga särskilda formkrav när det gäller begäran om jämkning. Det är dock viktigt att din begäran är tydlig och att det framgår att du begär jämkning och hävdar din laglott. En sådan begäran kan göras direkt hos testamentstagaren/testamentstagarna (d.v.s. den/de som får något på grund av ett testamente) eller så kan du väcka en talan vid en domstol mot testamentstagaren/testamentstagarna. Väcker du en talan vid domstol så är det viktigt att du har bevis om att begäran om laglott har framställts.

Jag skulle råda dig att framställa en begäran om din laglott vid bouppteckningen. Det är också viktigt att påpeka att du måste påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från det att du har fått ta del av testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). Annars går din rätt förlorad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Claudia Lienert
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (860)
2021-09-21 Vad är laglottsskydd och kan bortgiven fast egendom återgå till ett dödsbo?
2021-09-08 Kan man minska sin förmögenhet innan sin död så att de egna barnen ärver mindre?
2021-08-31 Hur begär man sin laglott ?
2021-08-31 Kan en förälder göra sitt barn arvlös?

Alla besvarade frågor (95785)