Hur får jag ut de fyra sista siffrorna från en avlidens personnummer?

FRÅGA
Hur får jag ut de fyra sista siffrorna från en avlidens personnummer?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att få ut personnumret från en avliden måste du begära ut de fyra sista siffrorna från folkbokföringen hos skatteverket. Du kan antingen ringa in eller göra det via deras webbtjänst. Eftersom skatteverket är en myndighet så är alla handlingar de tillhandahar allmänna handlingar och dessa har alla rätt att ta del av (så länge de inte är belagda med sekretess) enligt offentlighetsprincipen.

Dock kan allmänna handlingar vara helt eller delvis belagda med sekretess enligt 6 kap. 4 § offentlighets och sekretesslagen, vilket innebär att handlingen inte får lämnas ut.

I ditt fall så har personen avlidit och i sådana fall brukar personnumret räknas som en allmän handling eftersom den inte kan kopplas till någon känslig information till den avlidne eller dess anhöriga. Förutsättningar för att personnumret inte ska vara sekretessbelagt är att utlämnandet inte ska innebära lidande för den avlidne eller närstående, 22 kap. 1 § st 2 Offentlighets och sekretesslagen.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Hellin Gültekin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (302)
2020-10-26 Är folkbokföringsuppgifter offentliga?
2020-10-11 Rätten att ta del av allmänna handlingar i enlighet med yttrandefriheten
2020-10-10 Vem kan se mina tidigare domar och kan polisen se mitt "gamla" belastningsregister?
2020-10-06 Hur tar man reda på någons körkortsbehörighet?

Alla besvarade frågor (85473)