Hur får jag umgängesrätt med mitt barn?

2020-04-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag skulle vilja vet vad umgängesrätten säger om min rätt till umgänge med min son. Mamman har ensam vårdnad och tyvärr har jag haft en del problem med droger. Jag går på behandling nu och får hjälp med att sluta. Mamman säger att jag inte har rätt att träffa min son, och det är otroligt jobbigt att inte få se min son. Jag saknar honom otroligt mycket och jag gör ju allt för att bli frisk.Mvh K--t
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Rätten till umgänge med barn regleras i 6 kap 15 § och 6 kap 15a- 15c §§ i Föräldrabalken.

Vad bestämmer umgängesrätten?

Umgänge med ens barn är något som är till för barnen, inte föräldrarna. Det är hjärtskärande för föräldrar som dig att inte kunna träffa sina barn, men lagstiftaren har ansett att barnens bästa går före förälderns välmående.

Den dominerande bedömninggrunden för umgänges rätt är om det är förenligt med barnens bästa. Man förutsätter att det är bra för barn att umgås med sina föräldrar, och om du i din situation har gjort stor förbättring med dina problem, finns det sannolikt utrymme för ökat umgänge med ditt barn.

Ett viktigt moment är kontinuitet i barnets vardag. Ju mindre ett beslut om umgänge eller vårdnad rubbar ett barns vardagsrutiner och/eller familjesituation desto bättre anses det vara för barnet. Dessa ändras endast om man anser att det övervägen kostnaden av rubbningen. Om du anpassar dig för att ge utrymme för barnets nuvarande liv kommer det att hjälpa dina chanser.

Det viktiga att ha i åtanke här är att barnets bästa och barnets vilja inte alltid är samma sak, så det är lika viktigt att den tid du eventuellt tillbringar med ditt barn är bra för barnet som att det förbättrar din relation ill andra i barnets liv. Samarbetsförmåga mellan föräldrarna är ett bra tecken ur socialnämndens och domstolen synpunkt. Du kommer behöva leva med moderns skepticism, eftersom hon är vårdnadshavaren.

Var ska jag vända mig för hjälp med att få umgängesrätten?

Socialnämnden i kommunen har ett stort ansvar för utredningar och liknande i samband med både missbruksproblem och vårdnadstvister, vilket torde innebära att de kan hjälpa dig på vägen väldigt mycket. Om du kontaktar dem i frågan och ser till att verkligen göra dig redo för föräldraskap på nytt med deras hjälp, kommer de att ta notis om det i utredningen de gör i samband med domstolsförfaranden om vårdnaden.

I den formella processen kommer du att behöva begära umgängesrätt från antingen modern själv eller genom en nytt vårdnadsförfarande. Då kommer båda föräldrarnas disposition och din förbättring att vara viktig, men det allra viktigaste kommer fortfarande vara barnets bästa. Om du visar att umgänge med dig är nyttigt för barnet kommer avgörandet om umgängesrätten reflektera det.

Sammanfattning

Socialnämndens utredning ställer stort fokus på hur det hade varit bäst för barnet, och hur man rubbar dess vardag så lite som möjligt. Om du visar att du är en lämplig förälder och att umgänge med dig är det bästa för barnet kommer dina möjligheter att umgås med ditt barn att ökas för att motsvara din ökade lämplighet.

Du har ett av de starkaste incitamenten till självförbättring som finns, att få vara med om dina barns uppväxt. Du har dessutom hjälp på traven från socialnämnden i kommunen med att veta vad som förväntas av dig. Om du håller ögonen på målet och verkligen ser till att komma på fötter igen kan du nästan garanterat få umgängesrätt med ditt barn. På längre sikt du kanske kan till och med få delad vårdnad. Detta kräver oavbruten förbättring dock, och att du vinner moderns förtroende på nytt.

Jag hoppas du lyckas med att få vara med dina barn igen och önskar dig lycka till. Om det finns mer vi kan hjälpa dig med får du gärna kontakta oss igen.

Med vänlig hälsningar,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (813)
2021-02-16 Kan man söka enskild vårdnad för att kunna flytta med barnet?
2021-02-06 Vårdnadshavarna är oense om skolvalet
2021-02-04 Frånta förälder umgängesrätt
2021-02-03 Hur ansöker man om gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (89654)