FrågaOFFENTLIG RÄTTSkola och utbildning15/06/2022

Hur får jag till ändring av betyg?

Hejsan! Jag undrar över en sak. Vem och vilka kan jag vända mig till om mina lärare på universitetet är orättvisa när det gäller betyg? Jag har inte fått et tydligt svar på varför min text är icke godkänt. Svaren som jag fått är ofta otydliga. Det är mycket ”jag förstår inte vad du menar”. Jag har dessutom gott om bevis på studenter som har fått Godkänt på sina tentor av samma lärare som jag haft trots att de har samma innehåll/ källor/ exemplar som jag. Finns även studenter som inte följer bedömnings matris och detta är synlig i deras texter tex att deras texter saknar källor på fler ställen i samma text men fortfarande fått Godkänt av lärare. Varför får jag Icke Godkänt trots detta? Min text är inte värre än deras texter? Ska regler gälla mig och inte andra? När jag diskuterade detta med Rektor på mitt program blev hon lite ”upprörd” på att jag läste andras texter. Det kändes mer att hon försökte säga till mig att lärarna är fria hur de ger betyg och att du är student och de är lärare. Jag försökte övertala henne med att ta upp det där med matris och det är ju det lärare utgår ifrån men hon var fortfarande upprörd. Är det verkligen ”hemligt” hur lärarna bedömer andra? Är lärarna ”osäkra” på sina jobb? Nu är det alltså såhär. Mina 2 lärare en kursledare och en lärare i den kursen har ”rättat” min text. Rektorn på mitt program har även haft kontakt med mig. Utöver dessa vem kan jag kontakta? Tack för svar!

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett betygsbeslut kan inte överklagas men det kan däremot omprövas eller rättas. Om betygsbeslutet innehåller en uppenbar felaktighet till följd av ett skrivfel eller räknefel kan det rättas av den lärare som examinerade (36 § FL och 23 § Högskoleförordningen). Examinatorn kan även ompröva betyget om den finner att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller annan anledning (24 § Högskoleförordningen). Det krävs oftast en tydlig motivering till varför betygsbeslutet är felaktigt för att få beslutet omprövat. Om du redan har begärt att få betygsbeslutet omprövat finns det tyvärr ingen annan instans att vända sig till för att få till ändring av betyget. 

Hoppas att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare