Hur får jag tag på en dom?

FRÅGA
Jag skulle vilja läsa om Örnsköldsvik En 17-årigs som dömdes till mord i Trollhättan 2009
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår det som att du vill begära ut en dom. Detta regleras av Tryckfrihetsförordningen (TF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vad innebär offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen är en central princip inom svensk rätt. Principen fastställer att handlingar hos svenska myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten (2 kap. 1 § TF). Offentlighetsprincipen kan emellertid inskränkas under vissa förutsättningar genom offentlighet- och sekretesslagen.

Är domar offentliga handlingar?

För att ta reda på om en dom är en offentlig handling krävs det att en dom uppfyller de kriterier som ställs upp för en handling (2 kap. 3 § TF). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, vilket är kriterier en dom uppfyller. Därefter ska det fastställas om handlingen är allmän. För att en handling ska vara allmän måste den vara upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). Eftersom att en dom är upprättad hos en domstol, vilket är en myndighet, är den att ses som allmän (2 kap. 10 § TF).

Hur begär jag ut en dom?

En dom begärs ut genom att kontakta den domstol där målet avgjorts. Detta görs enklast via mail. Du kan hitta domstolarnas kontaktuppgifter här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (334)
2021-04-08 Var kan man undersöka om någon har körkort?
2021-04-07 Offentlighetsprincipen och statliga bolag
2021-03-31 Hur tar jag reda på om någon har körkort?
2021-03-31 Ta del av en förundersökning

Alla besvarade frågor (91059)