Hur får jag som hyresvärd gå tillväga när jag väljer hyresgäst?

2019-07-11 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, Jag äger en stuga som många vill hyra. Om jag lägger ut en intresseanmälan och får 20st intressenter hur väljer jag då ut hyresgästen, får jag lotta? Anta att jag vill minska antal intresserade och tar en avgift på 10kr som alla får betala för att ha möjlighet att hyra. Jag får 10st intresserade gäller samma svar som frågan ovan eller förändrar detta hur jag får gå till väga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller avseende hyresrätt regleras i hyreslagen (12 kap. jordabalken). Det finns ej reglerat i lag hur du som hyresvärd ska gå tillväga när du väljer hyresgäst. Utgångspunkten är alltså att du har rätt att välja vem du vill ha som hyresgäst efter dina egna kriterier. Dock kan diskrimineringslagen aktualiseras på din uthyrningsverksamhet om det sker utanför privat- och familjelivet (2 kap. 12 § 1 stycket 1 punkten diskrimineringslagen, DiskL). Det betyder enligt förarbetena att uthyrning av bostäder som stadigvarande verksamhet inte får ske efter diskriminerande kriterier såsom kön, trosuppfattning, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning (1 kap. 4 § DiskL). Om det är så att uthyrningen avser din egen bostad eller är ett mer enstaka fall behöver du inte ta hänsyn till diskrimineringsförbudet.

Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll