Hur får jag högre underhållsbidrag?

2018-10-22 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag är skild med delad vårdnad av våra tre barn som enbart bor hos mig. Jag får underhållsbidraget motsvarade summan från försäkringskassans underhållsstöd. Barnen pappa är inte samarbetsvillig i något avseende och bidrar inte heller ekonomiskt till något i övrigt trots att han har en mycket hög lön. Jag funderar på att för mina barns bästa få igenom ett högre underhållsbidrag. Vad är det som gäller då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur du kan gå till väga för att få till stånd ett högre underhållsbidrag från dina barns pappa. Regler kring underhåll för barn finns i Föräldrabalken (FB).

Underhållsskyldigheten återfinns i 7 kap. FB. I den första paragrafen stadgas att föräldrarna ska svara för underhåll efter vad som är skälig med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Denna underhållsskyldighet kvarstår till barnets fyllt arton år, eller om denne går i skola vid denna tidpunkt, fram till skolgången avslutats (som längst till barnet fyllt 21).

Enligt 7 kap. 2 § FB så ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag om denne har vårdnaden om barnen men barnen varaktigt bor endast hos den andra föräldern, vilket är fallet för er. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal. Fastställs det genom avtal bestämmer ni själva hur mycket underhåll som pappan ska betala, och skriver ett avtal i skrift för att du ska kunna bevisa er överenskommelse.

Det andra alternativet är att fastställa underhållsskyldigheten genom dom. Då vänder du dig till tingsrätten som då beslutar hur mycket barnens pappa ska betala i underhåll. Denna summa kan som du förstår skilja sig mycket från den summa ni möjligtvis skulle kunna komma överens om. Eftersom du säger att pappan till dina barn inte är samarbetsvillig i någon mån är det möjligt att en domstolsförhandlingen är det enda sättet för dig att få upp underhållsbidraget.

Behöver du fler råd gällande detta kan du börja med att antingen kontakta Lawline för juridisk rådgivning över telefonen här eller boka tid med en av Lawlines jurister här!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Maja Qvarnström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1266)
2019-08-22 Kan jag och min partner ansöka om gemensam vårdnad över mina barn?
2019-08-20 Barn vägrar umgänge med ena föräldern
2019-08-20 När gäller underhållsskyldighet för barn?
2019-08-19 Vad kostar det att ansöka om verkställighet i familjemål och finns det en risk att barnet får bestämma själv?

Alla besvarade frågor (72168)