Hur får jag ett regelbundet umgänge med min dotter?

2018-10-20 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag har gemensam vårdnad om ett barn som är 4,5 år. Mamman och jag gjorde slut efter 1 år och barnet har då bott hos henne. Hon har försvårat umgänget för mig och har endast låtit mig träffa dottern närmdet passar henne dvs. 1 gång i månaden och väldigt oregelbundet. Jag har nu inte fått träffa dottern på 2 år pga av att hon anser att detÄr för långt mellan Malmö och Stockholm. Jag har skickat in papper om samarbetssamtal men som hon svarat med att träffas 2 gånger per år? Jag anser att detta är skamligt då jag vill ha en relation till mitt barn. Jag ska gå upp i rätten och undrar hur jag ska gå tillväga och hur stora mina chanser är?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. Jag kommer i mitt svar att redogöra för vilka rättigheter som finns när det gäller umgänge och avsluta med råd om vad du kan göra.

Vilka rättigheter har du att träffa er dotter?

När det gäller umgänge har inte en förälder en ovillkorlig rätt att umgås med sitt barn, tvärtom utgår lagstiftaren från att det är barnet som har rätt att umgås med föräldern. Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska det alltid utgås från barnets bästa. Då ska bland annat beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB).

Barnet har rätt till umgänge med den förälder det inte bor med, i detta fallet dig. Ni har som föräldrar ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § FB). Detta innebär i grund och botten att er dotter dels har rätt att umgås med dig, dels att såväl du som mamman gemensamt ska se till att er dotter har ett umgänge med dig. En förälder som vill umgås med sitt barn kan begära att rätten beslutar om umgänge (6 kap. 15 a § FB). Även om det inte är föräldern som har rätt att umgås med sitt barn, finns det ändock en tanke att det oftast är till barnets bästa att ha ett umgänge med den förälder det inte lever med.

Ett möte i familjerätten är bra som en första åtgärd

Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är som du nog förstått frivilliga, men min erfarenhet är att det är en god idé att delta i sådana. Dels kan samarbetssamtal falla väl ut och du och mamman kan kanske komma fram till en lösning som fungerar både för er och er dotter, dels kommer domstolen vid en förhandling att föreslå att ni ska delta i samarbetssamtal varför det kan vara en god idé att redan ha provat på det.

Som jag tolkar din fråga har du redan försökt vägen med att enas i samarbetssamtal, utan framgång.

Du kan begära umgänge via domstol

Kan ni inte enas i samarbetssamtal har du möjligheten att vända dig till domstol för att begära att er dotter får umgänge med dig. Det normala förfarandet vid en familjerättslig tvist är att era ombud kommer att föra en korrespondens sinsemellan. Ditt ombud med krav om umgänge och hennes ombud med den inställning hon har. Kan ni inte enas i det kommer ni att kallas till en muntlig förhandling tillsammans med era ombud och domare.

Under den muntliga förhandlingen kommer det ni begär att gås igenom och rätten kommer dels att föreslå att ni ska delta i samarbetssamtal, dels arbeta för att ni gemensamt ska komma fram till en lösning. Domstolen vill normalt sett inte ingripa och bestämma över umgänge m.m. utan det är ofta bättre om parterna gemensamt kan komma fram till en lösning som fungerar för alla. Kan ni inte komma överens går tvisten vidare till att i slutändan avgöras i domstol vid senare tillfälle. Inför domstolsförhandlingen har domstolen en utredningsskyldighet vari det kommer utredas hemförhållanden, och i den utsträckning det behövs utredas vad som är till barnets bästa.

Varje situation är unik, dock är utgångspunkten umgänge

Det går tyvärr inte att besvara exakt hur stora dina chanser att nå framgång är då varje situation är unik. Varje barn och varje familj är unik. Det som är till barnets bästa i ett fall behöver inte vara det i ett annat. Andra bakomliggande faktorer kan också inverka.

Utifrån det du däremot har berättat i din fråga bedömer jag det som att förutsättningarna för umgänge med er dotter är goda. Enligt redogjort för ovan finns det ofta en utgångspunkt att det är till barnets bästa att ha ett regelbundet umgänge även med den förälder det inte bor med. Det torde vara svårt att argumentera för att det finns någon regelbundenhet om ni endast träffas två gånger per år.

Du bör anlita en jurist som företräder dig

Om du begär umgänge via domstol rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig. Det är svårt att föra en talan om umgänge själv och ofta finns det mycket känslor och bakomliggande konflikter som gör att det är svårt att vara objektiv.

Jag kan varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline för ändamålet. Juristen kan titta närmre på ditt ärende i detalj, råda dig vidare och även företräda dig. Våra jurister erbjuder möten dels i våra lokaler, men även per e-post, telefon och Skype. Det som passar dig bäst! Ofta går det att använda rättsskyddet i din hemförsäkring i familjerättsliga tvister, vår jurist hjälper dig att söka ersättning om det blir aktuellt.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1139)
2019-03-23 Gäller muntligt umgängesavtal?
2019-03-21 Bonusförälders skyldigheter mot sambos barn efter giftermål
2019-03-20 Vårdnad om barn vid vårdnadshavares bortgång
2019-03-19 Kan jag bestämma vem som ska hämta/lämna barnen i skolan på pappans vecka?

Alla besvarade frågor (66986)