Hur får jag ett fungerande umgänge med min son?

2020-01-07 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Jag har en son som r 12 år gammal. Han har nu vägrat att ha kontakt med mig. Han vill bo heltid hos sin pappa vilket jag tycker det är ok. Men min son vill inte alls prata med mig, han svarar inte på sms eller när jag ringer.. Han har dessutom tagit avstånd från hela min sida av släkten. Min mamma försöker kontakta han men utan svar. Min sons pappa verkar inte vilja hjälpa mig. Säger att konflikten är mellan mig och min son och att han inte ska lägga sig i.Jag och min sons pappa skiljdes 2015. Mitt ex gick vidare o träffade en ny. Vilket jag också gjorde. Från skilsmässan tills nu har det varit konflikt o bråk. Våra barn( Har även en 10 åring) hamnade snabbt emellan. Det har varit väldigt infekterat med vårdstvist och anmälan till socialtjänsten vilket har drabbat barnen hårt. Min äldsta har påverkats mer. Saker och ting blev lugnare då vi fick till ett samarbetsavtal från domstolen. I några månader har vi kunna kommunicera på sms utan bråk. I år flyttade jag och min sambo ihop (jag och barnen har bott själva i 5 år) vilket jag försäkrade mig om innan med båda barnen att de va med hela processen. Jag och min sambo har haft små tjafs, diskussioner. Det som är nu är att Min son 12 åringen från ena dag till den andra vägra komma/träffa mig. Han säger att allt är mitt fel. Jag bråkar med pappa, mitt fel för skilsmässan och vårdnadstvisten. Att jag bråkar om allt och därför vill han inte bo o träffa mig. Vad ska jag göra? Kan jag tvinga umgänge? Hjälp
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB). I alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. I bedömningen om vad som är till barnets bästa ska särskilt beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § FB). Barnet har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder det inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § första stycket och andra stycket FB).

När föräldrar inte kan komma överens är i regel min rekommendation att man vänder sig till familjerätten i kommunen. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga så det krävs att båda föräldrarna går med på det. Familjerätten har i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som det du beskriver. Familjerätten har tystnadsplikt, är objektiv och ser till barnets bästa. Dess uppgift är att medla och se till att föräldrarna kan ha en god dialog för barnets bästa. Kanske kan ni i familjerätten komma fram till en lösning avseende hur umgänget ska se ut. Ibland är det bättre med en tredje part som kan hjälpa till att få en konstruktiv dialog. Familjerätten kan även vara behjälplig med att upprätta ett avtal om hur umgänget ska se ut. Om avtalet är skriftligt och socialnämnden godkänner det har avtalet samma dignitet som en dom (jfr 6 kap. 15 a § tredje stycket FB). För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

Om ni inte kan komma överens i samarbetssamtal eller någon av er inte vill ställa upp på sådana samtal, finns möjligheten att du vänder dig till domstol och begär att rätten beslutar om umgänge (6 kap. 15 a § första stycket FB). Som redogjorts för inledningsvis ska barnets bästa vara avgörande; i bedömningen om vad som är barnets bästa ska det fästas särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, samtidigt som hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Det finns ingen lagstadgad ålder då ett barn själv får välja vad gäller umgänge eller boende. Full bestämmanderätt får barnet först vid 18 års ålder när det rent juridiskt räknas som vuxet. I praxis har dock barnets vilja tillmätts stor betydelse när det fyllt 12 år. Som exempel kan nämnas avgörande i fråga om umgänge med vårdnadshavare enligt 14 § LVU. I fallet skulle barnets (12-årig flicka) vilja tillmätas avgörande betydelse (RÅ 2005 ref. 66). För adoption gäller även att den som fyllt 12 år inte får adopteras utan eget samtycke (jfr 4 kap. 5 § FB). Din son är således i en ålder då det finns en förhållandevis stor möjlighet att hans vilja kommer att beaktas i stor utsträckning. Barnets vilja beaktas även vid eventuell verkställighet av en dom. Om du får en dom om umgänge som inte följs av den andra föräldern går det att begära verkställighet (oftast utdömande av vite, i undantagsfall hämtning av barnet). Enligt lagtexten är utgångspunkten att verkställighet inte får ske mot barnets vilja om det nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas (21 kap. 5 § FB).

Min rekommendation är att du i första hand försöker komma överens med pappan till ditt barn och den vägen få igenom ett umgänge. Kan ni inte komma överens kan du försöka få till stånd samarbetssamtal med förhoppningen att ni kan enas om umgänge. Ett sista alternativ är att du vänder dig till domstol. Det finns en risk att din sons vilja beaktas så pass mycket att det inte kommer att beslutas om umgänge mot hans vilja. Å andra sidan bör beaktas att barn ofta kan hamna i en lojalitetskonflikt, framför allt i förhållande till den förälder det är boende med. Om du vänder dig till domstol och begär umgänge kommer det att beslutas om en utredning. Utredningen innefattar i regel intervjuer med dig, pappan, sonen och eventuellt även skola m.m. Din son kan ju eventuellt ge uttryck för annan vilja i sådan utredning än vad han säger till dig och pappan.

Om du vill gå vidare med ärendet till domstol är min rekommendation att du vänder dig till en jurist som företräder dig. Juristen kan i ett första skede upprätta ett förslag till hur umgänget för barnet ska se ut och sända det till pappan med förhoppning om att ni kan komma överens redan i det skedet. Om det inte hjälper kan juristen vara behjälplig med att utforma och lämna in en stämning till domstol avseende umgänget. Det går ofta att utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring så du inte behöver stå för hela kostnaden själv.

Om du önskar hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå, är du varmt välkommen att återkomma till mig för kostnadsförslag och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1695)
2021-05-02 Krävs samtycke för resor med barn vid gemensam vårdnad?
2021-05-01 Kräva abort och avsäga sig föräldraskapet?
2021-04-30 Kan man bli myndigförklarad innan man fyllt 18 år?
2021-04-30 Kan barnets styvpappa bli vårdnadshavare?

Alla besvarade frågor (92013)