Hur får jag ensam vårdnad om mitt barn?

Hej, det är så att jag och pappan till vår son ska gå isär, bland annat för att han inte är speciellt snäll mot mina lite äldre tidigare barn och han bryr sig inte speciellt i sin son heller m.m jag begärde iallafall att jag skulle få ensamvårdnad på sonen och efter mycket om och men så gick han med på det,så jag ringde till socialen som har hand om detta och bokade en tid vi ska dit imorgon (13/6) . Men nu är det så här att jag tror inte alls att han kommer att ge mig den självmant då många runt om har lagt sig i. Jag har även fixat ett nytt boende för mig och mina barn på annan ort, så hur ska jag gå till vägar om han inte skriver över vårdnaden eller på pappret att han godkänner att pojken flyttar med mig, om jag inte får hela vårdnaden ,vår son är 7 månader och hans pappa är inte kappabel till att ta hand om honom själv, pappan klarar knappt av att ta hand om sig själv. Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du kan göra för att få ensam vårdnad för din son i det fall pappan inte frivilligt går med på att skriva över vårdnaden till dig. Det du kan göra då är att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten där du begär att domstolen ska tillskriva dig vårdnaden för sonen. När domstolen bedömer hur vårdnaden för barnet ska se ut utgår man alltid från barnets bästa. I allmänhet ses det som barnets bästa att få ha kontakt med och ha en relation till båda sina föräldrar. Gemensam vårdnad är generellt sett vad som anses bäst för barnet, men i situationer där föräldrarna är så osams att det påverkar barnet negativt kan det vara bättre att besluta om ensam vårdnad. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska rätten fästa särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, detta enligt 6 kap. 5 § 2 st. föräldrabalken. Andra faktorer som domstolen tar med i bedömningen är t.ex. om den ena föräldern har ett missbruk eller på annat sätt är oförmögen att ta hand om barnet, om det förekommer våld från föräldern. Även sådana omständigheter som att föräldern har svårt att samarbeta, har bristande trovärdighet, negativ attityd mot den andra föräldern eller brister i sin kontakt med barnet kan vara sådant som gör att en förälder bedöms som olämplig att inneha vårdnad över barnet. Om det är som du säger att pappan har svårt att ta hand om sig själv och brister i omsorgen över sin son så är det absolut möjligt att du kan få ensam vårdnad. Om det går så långt att du måste väcka talan om ensam vårdnad i tingsrätten kan det vara bra att anlita en advokat.

Vad som kan vara bra att veta är att även om du skulle få ensam vårdnad för er son kommer sonen fortfarande ha rätt till umgänge med sin pappa, se 6 kap. 15 § föräldrabalken. Du och pappan har då ett gemensamt ansvar för att så långt som möjligt se till att sonens behov av att träffa sin pappa tillgodoses. Beslut om umgängesrätt ska utgå från barnets vilja. Men då er son är så pass liten och inte kan ge uttryck för sin egen vilja än kommer man att utgå ifrån att hans vilja är att få ha en relation till sin pappa. En förälder som aktivt motverkar att barnet får träffa den andre föräldern kan till slut förlora vårdnaden eller rätten att ha barnet boende hos sig.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Cecilia KnutsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”