Hur får jag ensam vårdnad?

2021-01-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej jag vill veta hur jag går tillväga att ansöka enskild vårdnaden över min 14år dotter som jag har delnad vårnade just nu och just nu mår hon inte bra hos sin pappa men vill gärna ha kontakt med honom ändå... Han har slagit henne två tillfällen. Mycket gap o skrik ja är en orolig mamma vore tacksam....
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att få en ändring av vårdnaden ska du, ifall du och pappan själva inte kan avtala om detta, vända dig till rätten för att få vårdnadsfrågan prövad (6 kap. 5 § föräldrabalken). Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge tar rätten hänsyn till vad som är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Om pappan är våldsam mot dottern pekar detta på att han inte är en lämplig vårdnadshavare. Eftersom dottern är 14 år tar domstolen hänsyn till hennes vilja när de avgör vårdnadsfrågan, hänsyn tas även i frågor som rör umgänge och boende, exempelvis hur umgänget med pappan ska se ut.

För att försöka få till en ändring i vårdnaden från gemensam till ensam vårdnad ska du, förutsatt att du och pappan inte själva kan komma överens, vända dig till rätten för att få vårdnadsfrågan prövad.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (832)
2021-05-08 Vad kan man göra när samarbetssvårigheter föreligger mellan föräldrar?
2021-04-30 Förutsättningar för ensam vårdnad
2021-04-30 Komma överens om en ändring av vårdnaden
2021-04-29 Hur går man tillväga för ändring i vårdnad av barn?

Alla besvarade frågor (92143)