Hur får jag ensam vårdnad?

2019-06-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej.Jag är gravid i vecka 17 och ska föda i december. Pappan till barnet vill absolut inte ha barnet. Han har en son sen tidigare men misst vårldnaden då han är dömd för misshandel. Han dricker och tar droger då han har en kompis som langar till honom... Mig har pappan dessutom hotat med att han ska ta mitt liv. Jag vill ha ensam vårldnad om barnet då jag känner att jag inte kommer kunna lämna mitt barn hos honom när de är fött. Hur gör jag för att få ensam vårldnad? Kan tillägga att jag och pappan gjorde slut för länge sedan och jag fick veta att jag var gravid långt efter. Har ny pojkvän nu.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur du ska gå till väga för att få ensam vårdad av barnet. Jag tolkar det även som att du och pappan till barnet inte är gifta och att ni inte heller är tillsammans. Din fråga regleras i Föräldrabalken (FB). Viktigt att påpeka är att vårdnaden beslutas när barnet är fött och inte tidigare.

Om modern är ogift vid barnets födelse kommer modern att tilldelas ensam vårdande av barnet (6 kap. 3 § FB). Vilket innebär att du direkt får ensam vårdnad av barnet utan att behöva göra något eftersom du och pappan till barnet inte är gifta.

Det kommer dock ske ett fastställande av vem fadern till barnet är (1 kap. 1 och 2 § FB). Vilket innebär att socialnämnden utreder och fastställer barnet far. Barnets far kan sedan, om pappan vill, ansöka om att få ensam eller gemensam vårdad av barnet. Om fadern inte gör det kommer du fortfarande ha ensam vårdnaden av barnet. Motsätter sig fadern att du ska ha ensam vårdad och ni inte kan komma överens om vårdnaden själva kommer beslutet om vem som ska ha vårdnaden att tas i domstol (tingsrätten) (6 kap. 5 § FB). Där bland annat barnets bästa och samarbetsförmågan mellan föräldrarna inverkar på beslutet av vem som ska få vårdnaden (Se tex. 6 kap. 2a § och 5 § FB).

För att besvara din fråga kommer utgångspunkten vara att du får ensam vårdad av barnet när barnet föds eftersom du och pappan till barnet inte är gifta. Du kommer därför inte behöva göra något för att få ensam vårdad. Om fadern dock vill ha vårdnaden kommer och motsätter sig att du ska ha ensam vårdad kommer beslutet att tas i domstolen. Men utifrån frågan verkar det inte troligt att pappan kommer ansöka om vårdad. Du får då ensam vårdad direkt när barnet fötts.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (742)
2020-08-09 Får ena vårdnadshavaren ensam vårdnad om föräldrarna separerar?
2020-08-07 Hur ansöker jag om ensam vårdnad?
2020-08-05 Hur får jag mer umgänge med mitt barn?
2020-07-31 Oro för att barn far illa hos vårdnadshavare

Alla besvarade frågor (82723)