Hur får jag ensam vårdnad?

2017-09-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag och min exman separerade för ca fyra år sedan och för två år sedan valde han att flytta utomlands och har därmed bosatte sig där. Hur kan jag gå tillväga för att få ensamvårdnad om mina döttrar? Eftersom jag har märkt av att det krävs två förälder för att exempelvis döttrarna ska kunna få tillgång till ett Id-kort eller alla andra viktiga ärende. Med vänliga hälsningar En förvirrad mor
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid frågor kring barns vårdnad, boende samt umgänge så används 6 kap föräldrabalken (FB).

Via dom i tingsrätten

Det framgår i 6 kap 5 § FB att om ni båda föräldrar har vårdnaden kring barnet och ena parten, dvs du, vill få en ändring av detta krävs det att rätten beslutar i frågan. Det räcker alltså att den ena parten vill få en ändring i vårdnaden.

När rätten ska ta beslut i ärendet fokuserar de bland annat på föräldrarnas förmåga att samarbeta och framför allt barnets bästa, 6 kap 5 § andra stycket FB samt 6 kap 2a § FB. Vidare så omnämns att det görs en bedömning utifrån om barnet kan riskera att ”utsättas för övergrepp”, ”olovligen förs bort” eller ”annars far illa”. Hänsyn tas även till barnets mognad, ålder och vilja, 6 kap 2a § FB. Viktigt att komma ihåg är att rätten dömer utifrån det enskilda fallet och därmed kan många individuella omständigheter spelar roll.

Eftersom jag inte vet så mycket omständigheter kring er situation eller barnens ålder är det självklart svårt att göra en hypotetisk bedömning. Men något som pekar åt din fördel är givetvis att pappan bor utomlands. Möjligtvis kan detta innebära en ”risk för att barnet förs bort”.

Om rätten bedömer att det inte ska föreligga någon gemensam vårdnad så ska de även bedöma vem av dig och pappan som är mest lämplig att få ensam vårdnad. Domstolen använder självklart ovanstående omständigheter men även olika principer.

Kontinuitetsprincipen säger att ett barn bör finnas kvar i den miljö denne vant sig i, vilket bör vara hos dig om pappan flyttat utomlands. Umgängesprincipen säger att barnet bör vara hos den förälder som har bäst förutsättningar att ge möjlighet för barnet att träffa den andre föräldern. Alltså påverkar även samarbetsmöjligheten mellan dig och pappan.


Via avtal samt godkännande av socialnämnden

Om det är på så vis att du och pappan kan komma överens om att du tilldelas ensam vårdnad så kan ni själva skriftligen avtala om detta som socialnämnden sedan beslutar om. Om socialnämnden godkänner avtalet kan du få ensam vårdad på det viset, 6 kap 6 § FB.


Sammantaget… så kan ensam vårdnad beslutas genom dom eller genom avtal som godkänts av socialnämnden. Domstolen beaktar det individuella fallets omständigheter och fokuserar alltid på barnets bästa.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Frida Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?