Hur får EU:s medlemsländer frångå principerna och artiklarna i FEUF vad gäller coronasituationen?

FRÅGA
Hur får EU:s medlemsländer frångå principerna och artiklarna i FEUF vad gäller coronasituationen? Är det tillåtet att sätta upp handelshinder och stoppa export etc. eller otillåtet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar frågan som att du vill veta huruvida det är tillåtet att sätta upp handelshinder, och till exempel stoppa exporten inom unionen, med hänvisning till corona (covid-19).

Svaret regleras i EU:s funktionsfördrag "fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" (FEUF).

Fri rörlighet inom unionen

Utgångspunkten är fri cirkulation inom den inre marknaden. Man brukar prata om de fyra friheterna: fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital (artikel 26, FEUF).

Som du själv är inne på skyddas den fria rörligheten för varor genom tullunionen (artikel 30, FEUF) och förbudet mot kvantitativa importrestriktioner mellan medlemsstaterna (artikel 34, FEUF). Även åtgärder med motsvarande verkan är förbjudna inom unionen (artikel 35, FEUF).

Undantag – som är tillämpligt på corona?

Bestämmelserna i artiklarna 34 och 35 hindrar dock inte restriktioner för import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, ordning, säkerhet, människors och djurs hälsa och liv samt liknande skyddsvärda intressen.

När det gäller corona bör det därmed tillåtet att begränsa den fria rörligheten för att till exempel skydda människors och djurs hälsa och liv.

Inskränkningarna får dock inte utgöra medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna (artikel 36, FEUF).

Med andra ord måste inskränkningarna i den fria rörligheten alltid vara proportionerliga.

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (864)
2021-05-06 Får ett barn skjuta med luftgevär i skogen om en vuxen är närvarande?
2021-05-06 Begreppet ''Särskilda skäl''
2021-05-04 När kom lagen om att man behöver tillstånd för luftpistol?
2021-05-04 Var kan jag läsa om pågående lagstiftningsärenden?

Alla besvarade frågor (92024)