Hur får efterlevande make förfoga över arv från den avlidna maken?

2020-11-13 i Bröstarvinge
FRÅGA
Vår far avled för en tid sedan och vår mor är efterlevande maka och ensam dödsbodelägare. Bouppteckningen är klar men nu inför arvskiftet säger vår mor att hon vill att vi tre barn får de tillgångar (banktillgodohavanden och aktier) vår far efterlämnat. Kan man göra så, eller måste tillgångarna först sättas in på vår mors konto?Vi är tre barn och inga särkullbarn finns.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arvsrätt återfinns i ärvdabalken, fortsättningsvis kallad ÄB.

Efter din fars bortgång kommer din mor, såvitt inget annat var föreskrivet i ett testamente, ärva hela din fars kvarlåtenskap med så kallad fri förfoganderätt. Detta beror på att efterlevande makes arvsrätt går före gemensamma barns arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Efterlevande barns arvsrätt aktualiseras först då även den efterlevande maken gått bort (3 kap. 2 § ÄB). Att din mor kommer ärva kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt innebär att hon under sin livstid inte genom testamente eller förmånstagarförordnande får förordna över pengarna, men att hon i övrigt är fri att disponera över dem som hon vill. Din mor får alltså ge bort de tillgångar hon ärver från er far till dig och dina syskon som hon vill så länge det ej görs genom ett upprättande av testamente eller genom ett förmånstagarförordnande.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (469)
2021-11-17 Är ett särkullbarn arvsberättigat?
2021-11-14 Vad händer med barnens arv när en förälder gifter om sig?
2021-10-30 Hur kan en bröstarvinges rätt till arv tillvaratas?
2021-10-04 Min pappa har skänkt bort sitt hus till sin sambo efter ett sjukdomsbesked. Kan jag häva gåvan?

Alla besvarade frågor (97371)