Hur får efterlevande make förfoga över arv från den avlidna maken?

2020-11-13 i Bröstarvinge
FRÅGA
Vår far avled för en tid sedan och vår mor är efterlevande maka och ensam dödsbodelägare. Bouppteckningen är klar men nu inför arvskiftet säger vår mor att hon vill att vi tre barn får de tillgångar (banktillgodohavanden och aktier) vår far efterlämnat. Kan man göra så, eller måste tillgångarna först sättas in på vår mors konto?Vi är tre barn och inga särkullbarn finns.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arvsrätt återfinns i ärvdabalken, fortsättningsvis kallad ÄB.

Efter din fars bortgång kommer din mor, såvitt inget annat var föreskrivet i ett testamente, ärva hela din fars kvarlåtenskap med så kallad fri förfoganderätt. Detta beror på att efterlevande makes arvsrätt går före gemensamma barns arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Efterlevande barns arvsrätt aktualiseras först då även den efterlevande maken gått bort (3 kap. 2 § ÄB). Att din mor kommer ärva kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt innebär att hon under sin livstid inte genom testamente eller förmånstagarförordnande får förordna över pengarna, men att hon i övrigt är fri att disponera över dem som hon vill. Din mor får alltså ge bort de tillgångar hon ärver från er far till dig och dina syskon som hon vill så länge det ej görs genom ett upprättande av testamente eller genom ett förmånstagarförordnande.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Sophia Engdahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (442)
2021-06-14 Arvsrätt till nyfunnet syskon
2021-05-31 hur fördelas kvarlåtenskapen när den avlidne var gift och hade barn?
2021-05-30 Får man ärva sina svenska föräldrar om man bor utomlands?
2021-05-30 Arvsrätt när föräldrar är sambos

Alla besvarade frågor (93108)