FrågaPROCESSRÄTTDomstol30/06/2020

Hur får domare formulera sig i domskäl?

domslut. Jag bevistade en rättegång i en liten småländsk stad, ett vårdnadsärende. Båda parter var väl bekanta för mig och jag hade läst alla dokument i utredningen. Domslutet var acceptabelt och inte överraskande, däremot sättet att formulera domen. Den ena av parterna var i ord veritabelt attackerad, belagd med att framföra osanningar och att ha itutat de barn det gällde precis vad de skulle säga i olika samtal. Hur kan man bevisa något sådant? Domen avslutades med ett direkt hot om att om den ena parten inte slutade upp med detta sitt beteende skulle den andra parten få vårdnad. Får en domare uttrycka sig på ett sådant sätt, det är min fråga. Mitt arbetsområde är psykologi med allt vad det innebär.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De framförda osanningarna

Vid rättegångar kan det vara svårt att bevisa exakt vad som har hänt i ett hem, eftersom det sällan finns vittnen, utan man får utgå ifrån de olika parternas utsagor. Domstolen gör då en bedömning av hur trovärdig de olika utsagorna. Jag antar att det som har hänt här är att domstolen ansett att partens utsagor av olika skäl inte var trovärdiga och därför ansetts "framföra osanningar" som du säger.

"Hotet" om andra parten ska få vårdnad

En domare ska uttala sig om vad som talar för och emot att en viss part får eller inte får vårdnad. Då kan en domare uttala att ett visst beteende kan tala för att ett visst beteende kan tala för att en förälder inte bör vara vårdnadshavare till sina barn.

Däremot bygger svensk rätt på den s.k. omedelbarhetsprincipen, som innebär att en domare bara får döma över vad som förekommit vid huvudförhandlingen, vilket framgår av 17 kap. 2 § RB. Det innebär att det inte är tillåtet för en domare att bestämma sig i förväg för hur hen ska döma i en rättegång, eftersom hen omöjligt kan veta vad som kommer förekomma vid huvudförhandlingen. Alltså om en ny tvist skulle uppkomma om vårdnad får en domare bara hänvisa till vad som framkommer vid huvudförhandlingen, och får inte ha bestämt sig sedan tidigare om ett visst utfall.

Dessutom får inte samma domare döma i olika instanser för samma ärende. Om domen alltså skulle överklagas har inte samma domare möjlighet att döma ärendet i den överklagade domstolen. Detta för att en domare då anses vara jävig (partisk).

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia NordströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo