FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott05/12/2018

Hur får bröstarvinge ut sin laglott?

Min avlidne far tetamenterade hela sin kvarlåtenskap till mig och inget till min bror som ju då har rätt till 25% av arvslotten då vi båda är enda bröstarvingar. Min fråga gäller om min bror måste klandra testamentet för att få sin arvslott och i så fall inom vilken tid från att min bror godkände testamentrts äkthet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

En bröstarvinge (dvs. arvlåtarens barn) har alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB) För att din bror ska få ut sin laglott krävs det inte att han klandrar testamentet, däremot krävs det att han begär jämkning av det. Jämkning måste ske inom sex månader från att han tagit del av testamentet (7 kap. 3 § ÄB).

Jämkning kan ske antingen genom att han riktar sitt anspråk direkt mot dig som är testamentstagare eller att han väcker talan mot dig. Mest praktiskt brukar vara att framställa sitt anspråk på laglotten i samband med bouppteckningssammanträdet. Då antecknas anspråket i bouppteckningen. Om din bror inte begär jämkning av testamentet inom sex månader från att han tog del av testamentet har han inte längre rätt att få ut sin laglott.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?