Hur faderskap kan fastställas efter att faderskapsbekräftelse avgetts

2016-02-18 i Faderskap
FRÅGA
Hej.Mitt namn är J. Jag skrev på faderskap på nedan nämnda barn med N i samband med att dom föddes, X och Y.Oturligt nog sa ingen något om vad vårdnaden innebar. Hon skrev att hon skulle ha den ensamvilket jag inte tänkte på då men surt fick kännedom om senare.Enligt N är jag bara pappa till en av dom och hon uttryckte det på det viset att jag uppfattadedet som att det skulle vara Y . Han var då inte 18 år än.Y och jag har genomgick en faderskapstest efter att han fyllt 18 år och fickt rapport från Rättsmedicinalverket att jag sannolikt är far till 99,999%N och X har jag ingen kontakt med sedan 2007. Ärendena kring dom ligger hos polisen samt socialtjänsten.Gäller missbruk, kriminalitet förtal samt nämnda ärende. mm, mm.Efter att i ett år skriftligen begärt ut kopior på dom orosanmälningar som jag gjort fick jag nu ettbrev från sociala att dom slängt dom.Min fråga är nu följande.Hur skall jag gå till väga för att fastställa om jag är eller inte är far till X vilket jag förmodligeninte är.Mvh J
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En faderskapsbekräftelse är i princip bindande, men enligt 1 kap 4 § 3 stycket Föräldrabalken finns det en möjlighet att få bekräftelsen ogiltigförklarad. En domstol kan förklara att bekräftelsen saknar verkan mot dig. Eftersom att det är du som har avgett faderskapsbekräftelsen har du talerätt i detta fall, vilket innebär att du har rätt att väcka talan vid domstol om att bekräftelsen saknar verkan mot dig. En förutsättning för att rätten ska förklara bekräftelsen utan verkan är att det är visat att du inte är fadern. Detta kan bevisas genom exempelvis en blodundersökning eller annan liknande undersökning. En sådan undersökning kan du få till stånd via 1a § Blodundersökningslagen. Om du redan har väckt talan om att bekräftelsen saknar verkan mot dig kan du i samband med detta mål begära att rätten förordnar om en sådan undersökning. Parterna i ett sådant mål har nämligen rätt att begära att rätten förordnar om en undersökning.

För att rätten ska förordna om en undersökning krävs dock att det sedan faderskapsbekräftelsen avgavs har framkommit omständigheter som tyder på att någon annan har haft samlag med N under konceptionstiden. En sådan omständighet borde kunna vara att N sagt att du enbart är far till ett av barnen, men även andra omständigheter kan vara relevanta.

Det är även möjligt att få till stånd en undersökning utan att först väcka talan om att faderskapsbekräftelsen saknar verkan mot dig, 1a § Blodundersökningslagen. I detta fall prövas din begäran enligt lagen om domstolsärenden. Detta innebär att du ska skicka in en skriftlig ansökan till tingsrätten, 4 §. Även i detta fall gäller att du måste visa på att det sedan faderskapsbekräftelsen avgavs har framkommit omständigheter som tyder på att någon annan har haft samlag med N under konceptionstiden. I din skriftliga ansökan ska du alltså ange att du begär att rätten förordnar om en undersökning samt ange de omständigheter som ligger till grund för varför rätten ska göra detta (alltså de omständigheter som tyder på att du inte är far till X).

Oavsett vilken av dessa två möjligheter du väljer råder jag dig till att ta kontakt med en domstol. Där kan de ge dig råd för hur du går tillväga för att väcka talan alternativt ansöka om blodundersökning.

Jag hoppas att detta gav dig lite klarhet i vilka möjligheter du har för att ta reda på om X är ditt barn och lycka till!

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (337)
2020-12-23 Har jag rätt att behålla barnet trots att pappan inte vill?
2020-12-22 Begära DNA-test vid fastställande av faderskap?
2020-12-17 Fastställande av faderskap
2020-12-02 Hur kan fadern bli fastställd som far till barnet om faderskapet ännu inte har fastställts?

Alla besvarade frågor (88406)