Hur få orubbat bo för efterlevande när det finns både gemensamt barn och särkullbarn?

2018-01-09 i Testamente
FRÅGA
Hej!Vi är gifta med ett gemensamt barn samt tre särkullbarn för maken och ett särkullbarn för makan. Hur utformar vi testamente så att vi i största möjliga mån kan sitta kvar i orubbat bo?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer först att gå igenom lite huvudregler för att avslutningsvis kommentera hur det blir i ditt fall.

Huvudregler

Huvudregeln inom arvsrätt är att bröstarvingar ärver kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ärvdabalk). Med bröstarvinge menar man barn eller barnbarn. Alltså avkomma i rakt nedstigande led. Ett undantag från detta är att den efterlevande maken får kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ärvdabalk). Maken/makan får alltså kvarlåtenskapen och får göra vad han eller hon vill med denna med några undantag. Denne får inte ge bort arvet eller i sin tur testamentera bort det. Detta för att när denne i sin tur avlider så ska arvet efter den först avlidne gå till arvingarna efter den personen.

Särkullbarn

När det gäller särkullbarn till den som avlider först så har den personen eller de personerna rätt att begära ut sin arvslott när deras förälder avlidit (3 kap. 1 § ärvdabalk). Hälften av kvarlåtenskapen ska då fördelas mellan dennes barn. Detta gäller alltså även om det finns ett testamente som säger att all kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande. De kan dock välja att avstå från att göra detta och då få ut sitt arv samtidigt som det gemensamma barnet, alltså efter den efterlevande maken/makan i sin tur avlidit (3 kap. 9 § ärvdabalk)

I ditt fall

Enligt huvudregeln kommer alltså all er kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande i förhållande till ert gemensamma barn även utan ett inbördes testamente. Ett testamente ändrar inte särkullsbarnens rätt att begära att få ut sin laglott men kan peka på den avlidnes vilja vilket eventuellt kan påverka om särkullbarnet/en väljer att avstå från att begära ut sitt arv redan då.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Med vänliga hälsningar,

Andreas Grundstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (3007)
2022-01-26 Testamente i förhållande till arvsrättsordning
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-26 Kan man testamentera bort arv till en välgörenhetsorganisation till nackdel för sina syskon?
2022-01-25 Går det att ge bort egendom som är ämnad att testamenteras?

Alla besvarade frågor (98670)