FrågaAVTALSRÄTTAvtal22/01/2015

Hur få äganderätten för bostadsrätt att övergå stegvis?

Jag och min pojkvän ska köpa lägenhet tillsammans. Då jag kommer att göra en stor vinst på min nuvarande bostadsrätt så kommer jag att gå in med 1 000 000 och han med 200 000 kr. Jag antar att vi då formellt kommer att äga lägenheten till 20% respektive 80%? Han kommer regelbundet att kunna lägga in mer pengar, alltså köpa in sig mer och mer i lägenheten kontinuerligt. Att jag då skulle sälja andelar av lägenheten till honom, eller att ge i gåva, känns krångligt. Finns det något avtal där vi (varje gång han gör en betalning) kan reglera ägandeförhållandet vid sidan om, alltså utan att ändra det officiella ägandeförhållandet?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Jag antar att ni är överens om att ni till sist skall äga lägenheten till 50 % var, eller åtminstone en mer jämnt fördelad siffra än om man gick efter vad ni betalar vid köpet. Det är ju möjligt för er att direkt vid köpet avtala att ni köper den till 50 % var, även om ni betalar olika mycket. Naturligtvis skall detta helst ingå i avtalet med säljaren, så att det blir "rätt från början". Vid sidan av detta kan ni naturligtvis ha ett avtal er själva emellan att din pojkvän exempelvis skall lägga in en viss summa pengar.

Ett annat alternativ - om ni det är viktigt att "ägandet" skall gå över kontinuerligt - kunde vara att ni använder de ägarandelar som skulle uppstå om man utgick från vad ni betalade (c:a 83 respektive 17 %), men att ni avtalade er emellan att din pojkvän skall lägga in mer pengar och i utbyte få en allt större andel av försäljningsintäkten vid en eventuell försäljning (andelen han får av intäkten är alltså relaterad till hur mycket han har lagt in, till exempel att han får en allt större procent i takt med att det han har lagt ned närmar sig 1000000, då han har rätt till 50 % av intäkten).

I det sista fallet förändras naturligtvis inte äganderätten i sig, men din pojkvän har en form av garanti att åtminstone tjäna på att lägga in pengar. När han väl har lagt ned lika mycket som du, kan ni "riva avtalet" och du kan istället överlåta 33 % av bostadsrätten till honom så att ni även formellt äger 50 % var.

Lycka till, och hoppas att svaret blir till hjälp!

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning