FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente31/03/2016

Testamente och lagenligt innehåll

Min f.d. man har testamenterat all sin egendom till mig som enskild egendom med fri förfoganderätt. Efter min död ska den ärvda egendomen tillfalla mina syskonbarn som enskild egendom. Dör jag innan min f.d. man ska mina syskonbarn ärva allt efter honom. Är detta ett "korrekt" upprättat testamente?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga tyder jag på att du och din f.d. man upprättat ett testamente med fri förfoganderätt. Ett sådant testamente innebär, med hänsyn till dess innehåll, att den överlevande maken/makan fritt får förfoga över den kvarlåtenskap som tillkommit den döde maken/makan (dödsbon) tills den överlevande maken/makan själv dör.

Med beaktande av att ni tillsammans inte har gemensamma barn (eller särkullbarn), som skulle ha arvsrätt till din och din f.d. mans kvarlåtenskap (som "arvingar" till er), kommer dina syskonbarn att kunna ärva din f.d. mans egendom om detta framgår av testamentet. Testamentet utgör en handling som uppvisar testatorns vilja och ska respekteras därefter med hänsyn till dess innehåll, se här ärvdabalken 11 kap. 1 §. Om testamentet som upprättats mellan er anger att dina syskonbarn ska ärva allt efter både dig och din f.d. man kommer alltså detta att gälla.

Om det är du som dör först, och ni upprättat testamentet som du har angett i uppgifterna, innebär det att din f.d. man kommer att ha "fri förfoganderätt" över den egendom som är din kvarlåtenskap. Om testamentet säger att dina syskonbarn kommer att få kvarlåtenskapen efter att även din f.d. man dör ska testamentet följas. Enligt lag är ett sådant här testamente fullt tillåtet.

Om ni har gemensamma barn (eller särkullbarn) måste du beakta att bröstarvingar, som det heter, har en arvsrätt, för arvsrätt se ärvdabalken 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 §. Arvsrätten kan inskränkas genom ett testamente men bröstarvingar har även i ett sådant fall en så kallad laglott, se här ärvdabalken 7 kap. 1 §.

Laglott innebär att bröstarvingar har rätt till hälften av arvslotten och gäller endast om bröstarvingar klandrar testamentet som har upprättats, som i ditt fall mellan dig och din f.d. man, se här ärvdabalken 7 kap. 3 §. Om testamentet inte klandras förlorar bröstarvingar sin rätt till arv och dina syskonbarn kommer att kunna få din eller din f.d. mans kvarlåtenskap enligt testamentet. Klandertalan ska föras sex månader från att arvingen har fått del av testamentet.

Som svar på din fråga, testamentet som upprättats mellan dig och din f.d. man är enligt lag ett korrekt upprättat testamente.

Hoppas detta har gett ett svar på din fråga! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig åter!

Hasan ErdoganRådgivare