Hur ersätts syskon vid gåva från förälder?

2015-08-17 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej. Jag ska få min mors fritidshus. Har även ett syskon som jag måste "lösa ut". Vilket är bästa sättetatt gå tillväga? Att vi får det tillsammans och att jag sedan köper ut mitt syskon? Vad bör man tänka på?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Jag antar att tanken är att modern ger dig huset som gåva medan du skall kompensera ditt syskon för halva husets värde eftersom det framtida arvet minskas.

Om din mor ger dig huset, kommer detta enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (här) att räknas som förskott på arv om hon inte gör klart att det inte skall räknas som det. I princip bör hon skriva det i överlåtelseavtalet om hon inte vill att gåvan skall räknas som förskott på arv.

Om gåvan räknas som förskott, skall den räknas av när arv blir aktuellt (6 kap. 5 § Ärvdabalken). I praktiken gör man i detta fall på så sätt att man "lägger tillbaka" husets värde innan man räknar ut vad var och en skall ärva. När man sedan har räknat ut vars och ens arvslott enligt 2 kap. 2 § Ärvdabalken, dras husets värde av från din lott. Om inte din mor har ganska mycket egendom är det möjligt att du i så fall inte skulle ärva någonting alls. Om hon å andra sidan har mycket egendom, skulle ditt syskon naturligtvis kunna kompenseras fullt ut redan genom att du senare fick ärva mindre!

Exempel:
A har barnen B och C.
A ger ett fritidshus, värt 500 000 kr, till B. Eftersom ingenting annat sägs vid gåvan, räknas det som förskott på arv.
Något år senare avlider A, och har egendom till ett värde av 1 500 000 men inga skulder.
När arvslotterna räknas ut, läggs 500 000 kr tillbaka till den övriga egendomen, och egendomen skall alltså anses vara värd 2 000 000 kr. Vart och ett av barnen skall därmed ärva egendom för 1000 000 kr.
B har dock redan fått ett förskott på 500 000 kr, och ärver därför bara 500 000 kr till medan C får ut resten av egendomen, vilken är värd 1000 000 kr.
Totalt sett har både B och C fått 1000 000 kr, men B fick mindre vid själva arvet.

Om ni inte vill göra på det här sättet, eller om moderns egendom inte räcker till för att kompensera vid ett senare arv, bör modern i överlåtelseavtalet göra klart att det inte rör sig om förskott på arv. I så fall måste du dock istället kompensera syskonet genom betalning, men i övrigt blir det inga svårigheter! Skillnaden mot om ni gemensamt fick huset och du sedan köpte ut ditt syskon är att det kunde vara möjligt att undgå skatten - gåvor är ju skattefria - men frågan är inte helt klar och det är möjligt att det skatterättsligt inte skulle ses som en gåva. Det vore därmed en bra idé för ditt syskon att trots allt ta upp detta i deklarationen.

Hoppas att svaret klarade upp situationen, och återkom gärna om det är något mer du undrar!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1162)
2020-12-01 Kan jag bli arvlös?
2020-11-30 Förskott på arv
2020-11-29 Hur gör man om en gåva till barn inte ska betraktas som förskott på arv?
2020-11-29 Ska egendom som arvlåtare gett till bröstarvingar under sin livstid ses som förskott på arv eller gåva?

Alla besvarade frågor (86862)