Hur entledigas God man?

2021-01-14 i God man
FRÅGA
Om den enskilde vill säga upp att ha God man hur gör han då?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna för God man behandlas i 11 kap. 1 - 6 §§ FB, 12 samt 14 kap. FB. Tillsynen över godmanskapet utövas enligt 16 kap. FB.

Den enskilde har rätt att entlediga en god man. Detta om godmanskapet inte längre behövs, se 11 kap. 19 § FB. Beslutet fattas av rätten, om godmanskapet blivit tillsatt på grund av att en person inte kunnat bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom enligt 11 kap. 4 § FB, se 11 kap. 19b § FB. Den enskilde kan begära att rätten ska entlediga den som tillhandahålls som god man, men det är rätten som tar beslutet, se också 11 kap. 21 § FB.

Med vänlig hälsning

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (489)
2021-01-18 Vad får en god man göra?
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare

Alla besvarade frågor (88343)