FrågaFAMILJERÄTTGod man14/01/2021

Hur entledigas God man?

Om den enskilde vill säga upp att ha God man hur gör han då?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna för God man behandlas i 11 kap. 1 - 6 §§ FB, 12 samt 14 kap. FB. Tillsynen över godmanskapet utövas enligt 16 kap. FB.

Den enskilde har rätt att entlediga en god man. Detta om godmanskapet inte längre behövs, se 11 kap. 19 § FB. Beslutet fattas av rätten, om godmanskapet blivit tillsatt på grund av att en person inte kunnat bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom enligt 11 kap. 4 § FB, se 11 kap. 19b § FB. Den enskilde kan begära att rätten ska entlediga den som tillhandahålls som god man, men det är rätten som tar beslutet, se också 11 kap. 21 § FB.

Med vänlig hälsning

Martin CarlehedenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?