FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt04/04/2019

Hur enas vi om vårdnad, boende och umgänge, vid delad vårdnad?

Min dotter går sista terminen i 9:an och hennes pappa och jag är skilda sedan 2 år. Sedan nyår i år har deras umgänge försämrats och dem har knappt kontakt. Hon bor heltid hos mig. Hon och jag har haft en dröm i tre år att flytta till Mallorca och nu är vår dröm på väg att bli verklighet. Jag har fått jobb där och dottern vill börja gymnasium på Mallorca. Hennes pappa hotar dock med att stoppa detta eftersom han säger att detta kommer försämra deras relation ännu mer. Dem går på samtal hos socialtjänsten idag. Min dotter är snart 16 år och vi har delad vårdnad. Kan han sätta stopp för min dotters flytt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för vårdnadshavare och föräldrar hittas i föräldrabalken (FB) och vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. FB.

Utifrån informationen i din fråga tolkar jag det som att du och din dotters pappa har gemensam vårdnad för er dotter och att er dotter idag bor heltid hos dig. Vidare tolkar jag din fråga som att du och dotterns pappa inte kan komma överens om vart er dotter ska bo och att du och dottern önskar flytt till Mallorca, pga arbete och studier. Mitt svar kommer därför att besvaras utifrån detta.

Kan dotterns pappa stoppa dotterns flytt?

Den som är vårdnadshavare ska bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter, enligt 6 kap. 11 § FB. I ert fall, har ni gemensam vårdnad och därmed ska sådana beslut tas av er tillsammans, enligt 6 kap. 13 § första stycket FB.

Ni vårdnadshavare ska gemensamt besluta om större och mer ingripande beslut, som er dotters skola, boende och eventuella längre utlandsresor. Vidare innebär det att mer vardagliga beslut rörande er dotter, inte behöver tas gemensamt. Med detta sagt har din dotters pappa rätt att tycka till och stoppa hennes flytt, med anledningen av att det rör er dotters skola och boende.

Om boende och umgänge

Med tanke på att er dotters pappa kan stoppa er flytt, kan rätten (domstolen) besluta om vem av er, som er dotter ska bo hos, om ni inte kan komma överens om er dotters boende, enligt 6 kap. 14 a § FB. Lagen säger också att ni alternativt kan avtala om er dotters boende, genom att det sker skriftligen och med socialtjänstens godkännande. Vid denna bedömning utgår lagstiftaren från att det är barnet som har rätt att umgås med föräldern, inte att det är föräldern som har rätt att umgås med barnet. Vid bedömningen om er dotters boende, vårdnad och umgänge ska alltid barnets bästa vara avgörande för den bedömningen. Detta medför att barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar, kommer att beaktas vid bedömningen för barnets bästa och därmed dennes boende, enligt 6 kap. 2 a § FB.

Om domstolen skulle finna att er dotter ska bo hos dig och att er flytt till Mallorca är okej, utifrån er dotters bästa, har dottern fortfarande rätt till umgänge med hennes pappa. Ni som föräldrar har ett gemensamt ansvar för att er dotters behov till umgänge av båda föräldrarna tillgodoses, enligt 6 kap. 15 § FB.

När får ett barn själv bestämma över umgänge och boende?

Idag finns det ingen lagstadgad ålder för när ett barn själv får bestämma om sitt umgänge eller boende. Några få praxis (avgöranden från högsta domstolen) har dock grundat en tanke om att barnet har en rättighet att bestämma själv när hen har fyllt 12 år. Men observera att detta inte är en utskriven rättighet, utan endast något som kan användas som en utgångspunkt och att denna utgångspunkt tillämpas olika från varje enskilt fall, beroende på vad som blir bäst för barnet i den enskilda situationen, utifrån fallets enskilda omständigheter. Därmed som ovan redogjort, ska alla beslut fattas med utgångspunkt i principen om barnets bästa, enligt 6 kap 2 a § första stycket FB. Principen om barnets bästa beaktas med hänsyn till barnets egen vilja i takt med dess ålder och mognad, enligt 6 kap. 2 a § tredje stycket FB. Detta innebär att större hänsyn tas till vad barnet själv vill, ju äldre och mognare barnet är. I ditt fall innebär det att din dotter får en större bestämmanderätt i er situation med tanke på att hon snart är 16 år, men inte någon totalbestämmanderätt, eftersom hon inte är myndig.

Tips och råd om vad just du kan göra

Enligt informationen i din fråga har din dotter och hennes pappa kontakt med socialtjänsten idag, där de går på samtal. Dottern och pappans samtal är ett mycket bra första steg i er situation, då de under samtalen kan få rådgivning om vårdnad, boende och umgänge, utifrån er situation. Om du också skulle vilja vara med i dessa samtal finns det en möjlighet för det genom samarbetssamtal, som är frivilliga och om dotterns pappa går med på det kan ni träffas för sådana samtal. Med hjälp av socialtjänsten kan ni genom dessa samarbetssamtal samtala och eventuellt avtala om hur umgänget med er dotter ska se ut framöver. Under dessa samtal råder jag dig till att berätta om dagens situation, vart står ni idag och vad vill ni åstadkomma med era samtal. Lyssna även på pappans situation, hur han känner och vad som ligger till grund för att han motsätter sig er flytt. Samarbetsavtal kan vara en bra väg att gå, om ni inte själva kan diskutera och samtala om er dotters umgänge och boende på egen hand. För att få kontakt med familjerätten och socialtjänsten kan du ringa till din kommuns växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

Om ni inte skulle kunna enas i samarbetssamtal, eller att pappan inte vill delta, rekommenderar jag dig att du kontaktar en jurist, som kan hjälpa dig att utforma ett förslag till avtal om boende och umgänge för er dotter. Ett sådant avtal börjar gälla när både du och dotterns pappa undertecknat det. Juristen kan även hjälpa dig att företräda dig för det fall att ni inte kommer överens och du blir tvungen att gå till domstol för att få det avgjort. Om du är intresserad av att träffa en jurist rekommenderar jag dig till att vända dig till Lawlines Juristbyrå, där du kan bli tilldelad en jurist anpassad efter just ditt ändamål.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till med ditt ärende. Tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen, om du önskar mer hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Maja TryggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”