Hur en särbo kan köpa andel i ett fritidshus

2021-03-22 i Köpavtal
FRÅGA
Jag äger idag ett fritidshus. Om min särbo köper in sig i fastigheten hur går vi då tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsatt att din särbo har sin ekonomiska insats klar, antingen genom kontanta medel eller med löfte om lån måste ni även skriva ett köpekontrakt.

Vid fastighetsköp ställs det vissa krav för att ett köpeavtal ska vara giltigt. Dessa krav finns uppställda i 4 kap 1 § Jordabalken. Kraven är att det ska framgå vilka köparen och säljaren är. De måste båda underteckna avtalet. Köpeskillingen, det vill säga i ditt fall den del din särbo köper in sig med, ska framgå. Det ska även framgå vilken fastighet det gäller. Slutligen ska det finnas en överlåtelseförklaring. Där kan ni reglera med vilken andel din särbo ska köpa in sig med.

När ni skrivit köpekontraktet, upprättar ni ett köpebrev vid det tillfället din särbo betalar dig. Det blir då ett kvitto på att ni är samägare. Vidare anmäler ni till Lantmäteriet, så lagfarten skrivs på er båda. Då betalar ni en stämpelskatt på 1,5 % av fastighetens värde.

Om ni vill ha hjälp att upprätta köpekontrakt och köpebrev hjälper vi på Lawline gärna.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (209)
2021-08-17 Om part avlider efter köpekontrakt men innan köpebrev - vad gäller?
2021-08-16 Ångra husköp efter påskrivet köpekontrakt
2021-07-29 Får jag köpa min köpares lägenhet?
2021-07-25 Vad krävs för att en husförsäljning ska vara giltig?

Alla besvarade frågor (96608)