Hur en kapitalvinst kan påverka din studiemedel

2016-08-19 i CSN
FRÅGA
Hej!Min sambo är student och tar bidrag från CSN. I och med att vi skulle flytta ihop sålde hon sin lägenhet som hon ägde till 50% och vi köpte en ny lägenhet tillsammans.Vi har precis kommit till kännedom om att vinst från en bostadsförsäljning anses som en kapitalvinst av CSN och att man kan därför bli återbetalningsskyldig till CSN. Stämmer detta? Och påverkar det CSN huruvida man har köpt en ny lägenhet för vinsten ? Anses det fortfarande som en vinst om man begär om uppskov till skatteverket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om studiestöd finns i studiestödslagen medan skatteregler finns i inkomstskattelagen.

Det stämmer att försäljning av en bostadsrätt som resulterar i en vinst innebär en ökning i inkomst av kapital, vilket påvekar CSN:s beslut om studiemedel. Om vinsten överstiger fribeloppet skickar CSN ett återkrav som kräver att det överstigande beloppet ska betalas tillbaka, 5:1 studiestödslag. Återkravsränta och en expeditionsavgift tillkommer, 5:4-5 studiestödslag. Fribeloppet bestäms för varje kalenderhalvår varför det är bättre om din sambo redovisar vinsten med hälften för varje kalenderhalvår till CSN, detta eftersom återkravet blir lägre då.

Att ni har köpt en ersättningsbostad i sig påverkar inte återkravet däremot om Skatteverket godkänner uppskov i enlighet med 47 kap. inkomstskattelagen blir CSN:s beslut annorlunda. Om beskattningen skjutas upp till ett senare inkomstår påverkas studiemedlen för det senare året eftersom CSN går efter Skatteverkets uppgifter om beskattning. Observera att det finns förutsättningar som måste uppfyllas för att kunna få uppskov beviljat, mer information om detta finns på Skatteverkets hemsida.

Det bästa som din sambo kan göra för att undvika återkrav är att meddela CSN att hon har haft en ändring i sin inkomst men kommer att skjuta upp kapitalvinsten till beskattning ett senare år.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej, Är det bättre att redovisa inkomst/vinst med häften för varje kalenderår jämfört med att ligga precis under ena gränsen för halvår 1 och sedan överstiga med mycket mer för halvår 2? Med vänlig hälsning, Johan
2018-03-14 17:02
..med avseende på att minimera återkravet? Med vänlig hälsning, Johan
2018-03-14 17:04
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom CSN (57)
2020-08-18 ​Kan du få a-kassa som student under sommaren ifall du förlorat jobbet?
2020-06-30 Rätt till CSN då man ska studera fjärde året på gymnasiet
2020-06-30 Måste jag betala CSN:s återkrav innan förvaltningsrätten beslutat om min överklagan?
2020-06-26 Vad händer med CSN om jag inte har tillräckligt med hp?

Alla besvarade frågor (85251)