FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/01/2015

Hur en bodelning mellan sambor startas

Hej!

En släkting vill avsluta en samborelation då de sedan länge inte har någon egentlig relation alls. De har ett barn ihop och mannen är öppen med att han träffar nya kvinnor. Däremot vägrar han att ens prata om att flytta isär och lösa problemet. Hur ska min släktig göra för att antingen lösa ut honom ur den gemensama bostadsrätten alternativt sälja den när han helt vägrar att ens prata om det. Vad kan hon göra på egen hand? Hon har inte råd att flytta själv utan att först få pengar för den gemensamma bostaden alternativt ta över hans del av lånet, men han vägrar att aggera.

Mannen har även en hyresrätt sedan länge där de bott några år gemensamt men som nu hyrs ut i andra hand. Har hon någon rätt till den?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Bostadsrätten:

I mitt svar utgår jag från att den gemensamma bostadsrätten som din släkting och hennes sambo bor i ägs av dem båda gemensamt.

Vid en bodelning mellan sambor ska sambornas samboegendom fördelas lika mellan samborna, se 8 § Sambolagen. Med samboegendom menas, enligt 3 § Sambolagen, gemensam bostad och bohag till denna bostad som någon av samborna förvärvat för gemensam användning och som inte utgör någondera sambos enskilda egendom.

Då bostadsrätten, om jag förstått dig rätt, köptes av din släkting och hennes sambo gemensamt för att de skulle bo i den tillsammans som sambor, det vill säga din släktings sambo ägde inte bostadsrätten innan han blev sambo med din släkting, så kommer bostadsrätten att utgöra samboegendom i en bodelning mellan din släkting och hennes sambo.


För att en bodelning ska äga rum krävs enligt 8 § Sambolagen att någon av samborna framställer en begäran om detta till domstol (den lokala tingsrätten) inom ett år från det att samboförhållandet upphört. Det krävs således att din släktings samboförhållande ska anses ha upphört för att hon ska kunna starta en bodelning med sin sambo.

För att din släktings samboförhållande ska anses ha upphört utan att hon flyttar ifrån sin sambo krävs enligt 2 § Sambolagen att hon ansöker om bodelningsförrättare hos den lokala tingsrätten, se 26 § Sambolagen och 17 kapitlet 1 - 2 §§ Äktenskapsbalken. När en sådan ansökan väl gjorts kommer bodelningsförrättaren att tillsammans med din släkting och hennes sambo att genomföra en bodelning, för närmare information om bodelningsförrättare se 17 kapitlet 4 - 9 §§ Äktenskapsbalken.


Då jag inte vet den närmare ekonomiska situationen hos din släkting och hennes sambo är det svårt för mig att uttala mig om hur det ekonomiska utfallet i en sådan bodelning skulle se ut.

Om det enbart är hos din släkting som det gemensamma barnet kommer att bo så har din släkting dock goda möjligheter att med hjälp av en bodelning kräva att få lösa ut sin sambo (i detta fall att din släkting tar över sambons del av lånet för bostadsrätten). Din släkting anses då nämligen behöva bostaden mer än sin sambo, se 16 § Sambolagen.

Om barnet kommer att bo hos såväl din släkting som hos hennes sambo blir det dock istället närmast en förhandlingsfråga mellan din släkting och hennes sambo (varmed bodelningsförrättaren kommer att hjälpa till för att de ska enas) om vad som ska göras med bostadsrätten. Alternativen är då att


1. din släkting får lösa ut sin sambo (det vill säga hon tar över sambons del av lånet) och tar därefter över bostadsrätten

2. bostadsrätten försäljs

3. din släkting blir utlöst av sin sambo (det vill säga sambon tar över hennes del av lånet) varefter sambon tar över bostadsrätten

Hyresrätten:

Vad gäller hyresrätten så utgör denna inte längre din släktings och hennes sambos gemensamma bostad. Din släkting har därför ingen rätt till denna lägenhet, 3 och 22 §§ Sambolagen.


Hoppas detta ger dig och din släkting någon klarhet!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”