Hur du kan undanta egendom vid ett samboförhållandes upphörande

Jag och min partner (sambos, ej gifta) ska köpa hus. Vi kommer dela lika på bolån men jag är den som kommer stå för kontantinsatsen.

Vad för avtal/juridiskt dokument behöver vi upprätta för att jag ska ha rätten att få tillbaka den summa jag investerat som instats om vi skulle gå isär?

Bästa hälsningar,

A

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som händer med sambos egendom vid separation regleras i Sambolagen (SamboL). Lagen är tillämplig när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett partnerförhållande och har gemensamt hushåll, 1 § SamboL.

Huset är att anse som samboegendom


Skulle ni gå isär är det endast så kallad samboegendom som kan ingå i en så kallad bodelning. Vad som anses vara samboegendom är till exempel den gemensamma bostaden som köpts för gemensam användning, 3 § SamboL. Tolkar jag din fråga rätt kommer huset ni tänkt köpa utgöra samboegendom då ni köper det tillsammans i syfte att nyttja detta gemensamt.

Samboavtal undantar egendom från en bodelning om ni skulle gå isär

Det är fullt möjligt för dig och din sambo att fritt avtala om vilken samboegendom som ska ingå och inte ingå vid en bodelning. Ni kan alltså upprätta ett så kallat samboavtal vilket i så fall undantar din kontantinsats från bodelning ifall ni skulle gå isär. Detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av dig såväl din sambo, 9 § SamboL.

Sammanfattat innebär det att avtalet kan ge dig rätt att få tillbaka hela den summa du investerat som insats om ni skulle gå isär.

Hur kan du gå vidare med din fråga?

Har du ytterligare frågor eller vill ni ha hjälp med upprättande av samboavtal är ni varmt välkomna att kontakta oss på info@lawline.se för vidare rådgivning.

Med vänliga hälsningar,

Carl HansenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning