Hur driver jag in en skuld med ogiltigt kontrakt?

Ifall man har upprättat en såkallad svart kontrakt och den hyresgästen inte betalar hyran, hur ska man gå tillväga?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar benämningen “svart kontrakt” som att det handlar om ett kontrakt som inte följer de formkrav som finns för hyreskontrakt och att det därför egentligen handlar om ett ogiltigt kontrakt. Av den anledningen förstår jag det som att din fråga handlar om hur man går tillväga för att driva in en skuld, i detta fall en utebliven hyresbetalning, som kommer från ett ogiltigt kontrakt. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan.


I vanliga fall när det handlar om uteblivna hyresbetalningar kan man ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden i enlighet med lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Detta stöd finns dock inte i samband med sådana kontrakt som inte är giltiga. Det finns i regel inga indrivningsmöjligheter vad gäller ogiltiga avtal. Mitt enda råd är att ta kontakt med hyresgästen och påminna denne om att betala in hyran. Om detta inte sker skulle det kunna utgöra grund för att vräka hyresgästen, beroende på vad som står i ert avtal såklart.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000