Hur delas två sambors gemensamt ägda fastighet vid upphörandet av samboförhållandet?

FRÅGA
Jag ägde en fastighet och min sambo köpte in sig i fastigheten och vi äger nu hälften var. Men det står i vårt testamente som vi upprättade att denna fastighet inte ingår i bodelningen. Vad betyder det praktiskt? Hur delas fastigheten om vi separerar? Med vänlig hälsning
SVAR


Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Ena sambons bortgång


Det som främst är av betydelse i detta sammanhang är ifall fastigheten utgör s.k samboegendom. Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, om detta förvärvats för gemensam användning, se sambolagen 3 §. Om denna fastighet inte förvärvades av dig för gemensam användning (exempelvis om du köpte eller ärvde den innan samboförhållandet inleddes eller om den på annat sätt inte vid förvärvet var avsedd för ert gemensamma bruk) så utgör den alltså inte samboegendom.


Detta har betydelse eftersom det enbart är samboegendom som ingår i en bodelning mellan två sambor, se samboL 8 §. Om detta är fallet så är bestämmelsen i ert testamente onödig, eftersom den inte har någon verkan. Fastigheten är i detta fall enbart ett objekt med två lika stora ägare, och inget annat. Vid den ena sambons bortgång kommer alltså den andra sambon att fortsätta äga sin hälft av fastigheten, medan den avlidne sambons hälft ägs av dennes dödsbo.


Om fastigheten därmed är samboegendom, för att du exempelvis köpt den för att ni letade efter en gemensam bostad, blir det hela lite annorlunda. Då ska fastigheten som utgångspunkt inkluderas i bodelningen. Bestämmelsen i ert testamente får tyvärr inte heller här någon verkan, eftersom bodelningen sker innan de arvsrättsliga frågorna blir aktuella. Det finns dock en enkel lösning på detta problemet, och det är att upprätta ett avtal mellan er båda. Enligt samboL 9 § kan två sambor avtala om att viss egendom inte ska inte i bodelningen. Avtalet ska upprättas skriftligt och undertecknas av båda samborna för att vara giltigt.Separation


Om ni separerar blir det i princip samma resultat som ovan beskrivits. Om fastigheten utgör samboegendom så ska den som utgångspunkt ingå i bodelningen med all annan samboegendom. Detta går som sagt att gardera sig emot genom att upprätta ett avtal om att ni vill att fastigheten inte ingår i bodelningen.


Utgör fastigheten inte samboegendom ingår den per automatik inte i bodelningen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har några funderingar får du gärna lufta dem nere i kommentarsfältet så ska jag svara om jag har möjlighet!

Lucas Cyrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?