Hur delas egendom efter ett samboförhållande?

FRÅGA
Jag köpte en bostadsrätt 1997 men vi flyttade in tillsammans med våra två gemensamma barn. Vid en separation 2018 hur fördelas lägenheten? Vi har vuxna över 18 år hemmavarande barn som vill bo kvar med mig, hur " löser " jag ut min sambo?Vi har lån som jag ensam har tagit under åren, även en bil som jag har tagit lån på.Under åren har vi betalat lån och skulder som min sambo tagit innan vi flyttade tillsammans, kan jag räkna av dessa ?Tacksam för all vägledning jag kan få!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid ett samboförhållandes upphörande sker en bodelning endast om någon av samborna begär det, enligt 8 § sambolagen. Begär ingen av er en bodelning får ni er egendom, alltså den som ni äger. Det är endast samboegendom som omfattas av bodelningen. Samboegendom utgörs av bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning, enligt 3 §.

Vid en bodelning ska först era respektive andelar beräknas. Från er respektive samboegendom ska värdet av skulder som hänför sig till samboegendom avräknas. Värdet av de skulder som inte är att hänföra till samboegendom ska de bara täckas ur samboegendom om de inte kan täckas genom betalning från annan egendom, 12 § och 13 § sambolagen.

Därefter sker en likadelning, när det som återstår efter skuldtäckningen läggs samman och därefter delas lika, 14 §. Det blir er respektive andel, alltså det respektive värde av samboegendomen ni ska ha.

Bostadsrätten

Bostadsrätten kan alltså utgöra samboegendom om den införskaffades för gemensamt bruk. Den ska i sådana fall ingå i en bodelning.

Eftersom att du vill behålla bostadsrätten kan du behöva lösa ut din sambo om det innebär att du får ett värde som överskjuter din andel (enligt ovan). Du har då rätt att betala mellanskillnaden i pengar enligt 17 §.

Lån

De lån som du ensam tagit kan ingå i en bodelning och räknas av vid beräkningen av era respektive andelar om lånen hänför sig till samboegendom, alltså bostad eller bohag som införskaffats för gemensam användning och som inte används uteslutande till fritidsändamål.

Lånen som din sambo haft redan innan ert samboende startade kommer inte att ingå i uppdelningen eftersom att de inte hänför sig till samboegendom.

Bilen

Bilen kommer inte att ingå bodelningen eftersom att motorfordon inte anses utgöra bohag i sambolagens mening. Därför kommer inte heller lånet som tagits för bilen att ingå i bodelningen eftersom att det inte hänför sig till samboegendom.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor. Om du har ytterligare funderingar om hur bodelningen går till är du välkommen att ställa en ny fråga eller alternativt kontakta en jurist.

Vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3064)
2022-01-28 Kommer min husvagn att ingå i sambodelningen vid en eventuell separation?
2022-01-27 Hur skiftas arv gällande bostad om ena sambon avlider?
2022-01-25 Behöver man skriva ett samboavtal?
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?

Alla besvarade frågor (98701)