FrågaFAMILJERÄTTBodelning04/03/2022

Hur delas bohag och fritidsbostad upp mellan sambor vid en bodelning?

Jag sålde mitt hus och flyttade till min nuvarande sambo för två år sen. Han hade haft sin hyresrätt i 2;5 år innan, med sitt bohag. Vi köpte även ett fritidsboende ihop 2019, en bostadsrätt, i Sydsverige. Där står det mesta av mitt bohag. Under våra samboår har vi införskaffat speglar, mattor, tavlor, husgeråd mm. Ibland har jag betalat, ibland han. Nu vill han att jag flyttar ut från hans hyreslght eftersom han står skriven på kontraktet. (Jag är skriven här men ej på kontraktet) Jag har ingenstans att ta vägen. Jag vill lösa ut honom från fritidsboendet/bostadsrätten. Jag kan tänka mig att flytta dit permanent och skriva mig där. Han vägrar, vill att vi säljer den i såna fall, med klausul att ingen av oss får köpa den. Det vill inte jag.

Har jag rätt att lösa ut honom från fritidsbostaden eftersom han har en annan lght att bo i?

Angående det bohag vi köpt för gemensamt användande, visst delas det lika, oavsett vem som köpt vad?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till samboförhållanden finner vi reglering om detta i Sambolagen. Till att börja med gäller det att endast vad som kallas för samboegendom ingår i en bodelning vid samboförhållandets upplösande (3 § och 8 § sambolagen). Eftersom du i din fråga inte nämner något om ett samboavtal utgår jag från att ni inte skrivit något sådant och att därför sambolagens bodelningsregler blir tillämpliga. Jag går nedan närmare in på vad som utgör samboegendom enligt sambolagen.

Hyresrätten och dess bohag

Eftersom hyresrätten och dess bohag inte förvärvades för gemensam användning utgör dessa inte samboegendom, utan tillhör din sambo (3 § sambolagen). Detta innebär att egendomen inte ingår i bodelningen. Hyresrätten har i sig dock inget värde och får endast betydelse i bodelningen genom att din sambo som huvudregel borde ha rätt att bo kvar i lägenheten (16 § sambolagen). Om det är så att ni införskaffat bohag under ert samboförhållande i syfte att använda gemensamt kan denna egendom dock utgöra samboegendom och ska då ingå i bodelningen och delas lika mellan er.

Fritidsboendet och dess bohag

När det kommer till ert fritidsboende och dess bohag utgör denna inte heller samboegendom. Detta eftersom bostad och bohag som används huvudsakligen för fritidsändamål inte utgör samboegendom (7 § sambolagen). Detta innebär att ni istället är samägare till fritidsbostaden och bohaget i denna. Bestämmelser kring samägande finns i samäganderättslagen. Huvudregeln är att delägare äger lika stora andelar (dvs. ni får hälften var) om inget annat avtalats (1 § samäganderättslagen). Detta innebär att bostaden inte ingår i er bodelning, ni fortsätter att vara samägare till bostaden även efter att ert samboförhållande är upplöst. En samägare sälja sin andel av egendomen utan samtycke från den andre, däremot kan denne inte sälja hela egendomen utan de övriga samägarnas samtycke (2 § samäganderättslagen). I ditt fall innebär detta att du behöver din sambos samtycke för att du ska kunna överta fritidsbostaden.

Kan ni inte komma överens och om din sambo inte låter dig köpa ut honom finns det en möjlighet för dig att begära tvångsförsäljning av bostadsrätten på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Ansökan om sådan försäljning ska lämnas in till tingsrätten. Din sambo kan normalt inte förhindra försäljningen. Under auktionen kan vem som helst lägga bud på bostaden och vill du köpa ut din sambo och behålla bostaden kan du då lägga bud under auktionen. Men det innebär även att andra personer får möjlighet att lägga bud för att köpa bostaden. Om du och din sambo är närvarande under auktionen och överens om att anta eller förkasta ett anbud gäller ert beslut (12 § samäganderättslagen) Är ni däremot inte överens gäller det högsta budet, så länge det inte understiger eventuellt beslutat minimipris (12 § andra stycket samäganderättslagen). Notera dock att en tvångsförsäljning av bostaden är förenat med kostnader som uppkommer då en god man anlitas vid försäljningen och får ersättning för uppdraget.

Din boendesituation

Du nämner i din fråga att din sambo står på hyreskontraktet för hyresrätten. Att han står på kontraktet och att du har varit skriven på adressen har endast betydelse i bevishänseende, t.ex. för att kunna styrka att din sambo införskaffade lägenheten innan ert samboförhållande påbörjades, och för att visa att ni har varit sambor under perioden som du varit folkbokförd i lägenheten. Detta förändrar alltså inte huruvida lägenheten utgör samboegendom eller ej.

Enligt 16 § sambolagen finns det vissa möjligheter att överta en bostad även om den tillhör den andra sambon. Detta är om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Detta innebär alltså att det finns vissa möjligheter för dig att ta över hyresrätten, även om dessa möjligheter torde vara begränsade.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om du är i behov av ytterligare rådgivning kan du boka tid med en av våra jurister, läs mer här.

Med vänlig hälsning,

Evelina OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000