Hur delas arvet upp mellan mina barn och min avlidne makes arvingar om jag bara har kvar efterarvet?

Min make avled 2020, vi hade inga gemensamma barn. Jag har 3 söner. Inget testamente var skrivet. Han hade inga föräldrar och syskon i livet däremot 3 syskonbarn som nu kom ifråga till efterarv när jag går bort. Jag ärvde alltså med fri förfoganderätt. Vid arvskiftet så blev summan 191.000kr som de ska ha. Min fråga: Om det ”bara” finns kvar 191.000kr efter mig ska de ha allt eller delas pengarna upp mellan syskonbarnen och mina 3 söner? Mvh 

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om arvsrätt så blir Ärvdabalken (ÄB) tillämplig lag.

När du går bort är huvudregeln att värdet av den egendom som finns kvar efter dig (den efterlevande maken) ska delas så att hälften av summan går till din makes arvingar och andra hälften till dina egna bröstarvingar, vilket är dina tre söner (3 kap 2 § första stycket ÄB). Det finns dock undantag till denna regel och ett sådant undantag är om efterlevande make exempelvis genom gåva eller annan jämförlig handling väsentligt har minskat värdet av sin egendom, oftast med mer än en fjärdedel. Då ska arvingarna efter den först avlidne kompenseras för detta genom ett belopp som motsvarar minskningen av deras del i boet, (3 kap 3 § andra stycket ÄB).

Jag kan tyvärr inte ge ett exakt svar på hur fördelningen av arvet efter dig kommer att se ut eftersom detta beror på orsaken till varför arvet har minskat. Om orsaken är att du har gett dina barn gåvor ska dessa avräknas från deras arv. Det behöver inte föreligga en uttrycklig viljeförklaring om att det som givits är en gåva. Tvärtom föreligger en presumtion att om inget annat har sagts ska allt som en arvlåtare gett sina bröstarvingar räknas som en gåva, (6 kap 1 § första stycket ÄB). Om du har gett någon utomstående en gåva som har minskat boets värde kan syskonbarnen väcka talan mot denne om gåvan har mottagits inom fem år.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa ytterligare frågor!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”