Hur delas arvet, då det finns särkullbarn och gemensamma barn?

Hur delas arvet upp efter bouppteckningen efter min far?

Han var gift och mor lever.

Vi är tre barn ( 2 barn från pappas tidigare äktenskap)

De finns i stort sett bara en fastighet i boet ( där mor har 50% av lagfarten)

Hur ser de olika andelarna ut nu när vi skall skifta arvet?

mvh//

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1) är närmaste arvingar till arvlåtaren, arvlåtarens avkomlingar, dessa brukar kallas för bröstarvingar. Barnen tar lika lott och är något av barnen avlidna träder dennes avkomlingar in istället. Enligt 3 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) ärver om arvlåtaren var gift den efterlevande maken. Den efterlevande maken ärver öven framför gemensamma barn. Men om arvlåtaren efterlämnar någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge (särkullbarn), så omfattar den efterlevande makens rätt till kvarlåtenskapen endast den arvingens arvslott, om arvingen har valt att avstå sin rätt till arv i enlighet med 3 kap. 9 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P9S1). Bröstarvingen har då istället rätt till efterarv enligt bestämmelserna i 3 kap. 2 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1), vilket innebär att bröstarvingen har rätt till arvet den skulle ha erhållit ifrån den först avlidne maken när den efterlevande maken avlider. I detta fallet har barnen rätt till 1/3 utav arvet efter fadern, eftersom det vad jag förstår det finns tre barn. I detta fall tycks finnas två stycken särkullbarn, vilka alltså har rätt att ta ut sin del av arvet nu, men kan välja att avstå sin rätt att ta ut arvet nu enligt 3 kap. 9 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Det gemensamma barnets del ärvs med fri förfoganderätt utav den efterlevande maken. Fri förfoganderätt innebär att arvet efter den först avlidne maken inte får testamenteras bort utav den efterlevande maken. Vad gäller fastigheten så verkar denna vara giftorättsgods varav båda makarna har rätt till hälften var av värdet på denna. Hälften av värdet utgör alltså en del av arvet efter fadern, där särkullbarnen har rätt till 1/3 var och den tredjedelen som det gemensamma barnet ska ärva, ärvs utav den efterlevande maken enligt 3 kap 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) med fri förfogande rätt och det gemensamma barnet har rätt till efterarv då den efterlevande maken avlider.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina BrännmarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”