Hur delar vi upp arvet efter pappa när hans fru "äger" allt?

FRÅGA
Hej! Min far var omgift och gick bort för en tid sedan. Han och hans nya fru har inga gemensamma barn, men jag har helsyskon på pappas sida och frun har barn sen tidigare på sin sida.Det finns inga pengar eller värdepapper kvar, allt är "hennes". Hennes bil, hennes möbler, hennes tavlor, hennes grejer. Han har testamenterat bort allt han hade till henne och kvar finns bara en lägenhet som var deras gemensamma. Pappa blev dement och kan ha skrivit på vad som helst. Hon ska bo kvar och ska lösa ut oss. Hur stor del av lägenheten är vår laglott? De säger att jag och mina syskon tillsammans endast ärver en åttondel av lägenhetens värde efter att alla avgifter dragits bort. Om lägenheten är värd 1800 000 kr, vad kan man räkna med ska dras av, och vad blir ungefär kvar till oss syskon att dela på? Jag förstår att man inte kan säga exakt, men gissa i bästa respektive värsta fall?Stort tack på förhand!Vänliga hälsningar,Pappas flicka...
SVAR

Hej, och tack för din fråga

Efter en närståendes död.
När någon dör ska ni som ärver göra en bouppteckning över den dödes tillgångar och skulder senast fyra månader efter dödsfallet. En bouppteckning kan göras privat och då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet till två utomstående förrättningsmän. Förrättningsmännen kan ni själva välja ut och dessa intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd. Förrättningsmännen får inte själva har rätt till att ärva den avlidna och heller inte vara partiska i värderingen. Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera förrättningsman.

Det är många som anlitar professionell hjälp med bouppteckningen, att till exempel en begravningsbyrå eller en jurist ser till att detta sker korrekt, vilket kan vara skönt för samtliga parter, för att undvika osämja eller framtida misstankar om orättvisa.

Bröstarvingarnas arv
En förälder har rätt att testamentera hälften av sin egendom till vem denne önskar. Vid bortgång delas den andra hälften mellan barnen om denne inte är gift med barnens andra förälder, för då har makan/modern rätt att förfoga över arvet fram tills hon själv går bort. I ditt fall har din pappa gift om sig och er rätt till arv är därmed omedelbar.

Efter att din pappas egendom värderats och skulder tagits bort så tilldelas ni halva värdet av hans tillgångar att dela på. Hur höga dessa tillgångar är, är svårt att svara på då det även beror till stor del på hur mycket skulder som ska räknas av, och värdet av enskild egendom etc. Om din pappa testamenterat till sin fru så är det fortfarande endast hälften som kan testamenteras och om mycket av värdet finns i bostaden i form av lösa föremål, så har ni ett större värde att hämta utifrån själva bostaden.

Om lägenheten saknar skulder och änkan valt ett högre värde i ägodelar kan en fjärdedel av bostaden vara er att dela på. Finns skulder och obetalda utgifter kan dödsboet minska i värde, vilket naturligtvis är väldigt svårt att svara på utan en närmare värdering av hela boet.

En dement testator
Har er pappa varit dement under tiden som hans egendom överlåtits, getts i gåvor eller testamenterats innebär inte automatiskt att testamentet ogiltigförklaras. Några måste ha bevittnat testamentet och intygat att han inte varit dement vid tidpunkten testamentet upprättats. Det finns alltid en möjlighet för er att klandra testamentet enligt 13 kap ÄB om ni anser att pappa inte skrivit på testamentet av fri vilja, utan lurats eller påverkats på ett olaga vis. Kontakta i första hand hans tidigare läkare och rådfråga hur ni ska resonera, vad gäller hans demens.

Jag kan endast rekommendera att ni låter någon utomstående hjälpa till för att undvika framtida dispyter. När överklagandetiden gått ut för bouppteckningen och testamentet så finns det inte någon möjlighet att ändra. Har ni frågor om bouppteckningen kontakta då skatteverket, och vill ni klandra testamentet gör ni det till tingsrätten.

Hoppas ni fick ett någorlunda stöd i era funderingar.

Jennie Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (872)
2019-08-21 Kolla om en person har fått ett arv
2019-08-21 Dödsbodelägare hör inte av sig
2019-08-19 Arvsrätt - uppdelning
2019-08-17 Min morfar har ett barn sedan tidigare, hur blir det med arvet efter honom?

Alla besvarade frågor (72228)