Hur delar man tillgångarna i bodelning?

2020-10-25 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag och min man ligger i skillsmässa och skall göra en bodelning. Vi har inget äktenskapsförord och vi har endast gemensamma tillgångar (inga gåvor arv osv av betydelse). Skulder är: csn där vi ansvarar för vårt eget lån och bolån som vi har gemensamt. Det som är problemet är att vi har varit gifta i lite mer än fyra år och flyttade ihop när vi gifte oss. Han hävdar att eftersom han har tjänat mer än mig under dessa fyra år ska han få mer pengar från våra gemensamma tillgångar. Stämmer detta? Har lärt mig att man delar lika på alla tillgångar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad ska ingå i bodelningen?

Det som ingår i bodelningen är giftorättsgods (10:1 Äktenskapsbalken). Den som ska undantas är alltså enskild egendom, och finns inget äktenskapsförord, testamente eller liknande avtal med villkor att egendom ska vara den andras enskilda, så är allt giftorättsgods och allt ska då ingå i bodelningen.

Hur går bodelningen till?

Huvudregeln är att varje make ansvarar för sina egna skulder och tillgångar, men har ni skulder så räknas dessa av från vardera av era tillgångar vid bodelningen. Det innebär att om du har giftorättsgods till ett värde av 700 000 kr, dras värdet på dina skulder, samt då din del av bolånet, av från den summan. Så har du exempelvis 100 000 kr i CSN skulder, och din andel av skulden på bolånet är 400 000, så ska totalt 500 000 kr dras av från 700 000 kr. Samma sak görs på hans sida. Alltså tillför du 200 000 kr till utdelningen, och på samma sätt för hans del. Sen delas era gemensamma tillgångar, med skulderna avdragna, på två lika. Och där har ni vad ni får ut från boet var (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).

Utgångspunkten är alltså att era tillgångar delas lika mellan er, och detta beräknas endast utifrån det ni äger vid ansökan om äktenskapsskillnad (9 kap. 2§ Äktenskapsbalken). Han hade behövt skriva ett äktenskapsförord om han önskar att undanhålla viss egendom från bodelningen. Har han mer pengar än dig på banken exempelvis, så delas detta värdet lika mellan er.

Jämkning

Det finns dock utrymme för att jämka en bodelning om den är oskälig i förhållande till äktenskapets läng och makarnas ekonomiska förhållande (12 kap. 1§ äktenskapsbalken). Man ska göra en helhetsbedömning, men det kan finnas grund att jämka om man exempelvis varit gift mindre än 5 år, och då räknas även samboskapet in i den beräkningen. Så om ni bott ihop i fyra år, finns det utrymme att jämka bodelningen om den annars skulle bli skevt fördelad. Har man bott ihop mellan 4-5 år kan varje parts tillgångar jämkas till att endast tillföra 80% av tillgångarna till boet. Det innebär, med exemplet ovan, att du endast skulle tillföra 80% av 200 000 kr, och likaså för din man. Resten behåller vardera själv.

Det finns även utrymme att jämka på grund av ekonomiska förhållandet, exempelvis om det finns stora förmögenhetsskillnader, eller andra omständigheter så som att den ena har stora studieskulder eller den ena fört in mycket pengar i boet. Men jämkningen ska ske utifrån en helhetsbedömning och användas väldigt restriktivt. Din man kan alltså ha rätt i det han säger, men jag vet inte så mycket om era ekonomiska förhållanden och liknande för att kunna säga det med någon säkerhet. Jämkning används i alla fall väldigt restriktivt.

Bodelningsförrättare

Om ni är oense om hur boet ska värderas och fördelas och liknande rekommenderar jag att ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten, som tar detta ansvar och hjälper till så att fördelningen blir så jämn och rättvis som möjligt (17 kap. 1§ äktenskapsbalken).

Om du är osäker på bodelningen och hur allt ska fördela sig rekommenderar jag dig att kontakta en advokat för vidare hjälp i er specifika situation. Du kan även kontakta vår juristbyrå för vidare rådgivning.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2813)
2021-06-11 Ska jag begära jämkning?
2021-06-11 Kan ett bodelningsavtal ogiltigförklaras?
2021-06-09 Kommer mina lån att påverka min fru negativt i en framtida bodelning?
2021-06-09 Ogiltighetsförklara ett bodelningsavtal

Alla besvarade frågor (93078)