Hur definieras sambor?

FRÅGA
Hej!Min svåger är mycket sjuk i cancer och kommer inom kort gå bort. Han bor i en hyresrätt och har sedan våren 2016 haft en väninna inneboende hos sig. Hon har inte varit skriven på adressen hittills. Nu vill hon skriva sig på adressen och min svåger är så svag och vi är nu oroliga att han låter henne göra det. Hon är psykiskt sjuk och är både paranoid, deprimerad och har dragit sin förra sambo inför domstolen flera gånger i en mycket långdragen vårdnadstvist, vilken det slutade med att hon förlorad helt och har ingen vårdnad om sin dotter. Detta är en mycket sjuk människa. Vi är oroliga för att dödboet kommer bli skyldig henne två basbelopp när min svåger går bort. Vad räknas som sambo egentligen? Hon vill skriva sig som C/O hos honom. Tacksam för all hjälp vi kan få.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambolagen definierar sambor som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). I förarbetena säger man att samma folkbokföringsadress kan tyda på att rekvisitet stadigvarande bor tillsammans är uppfyllt. Att det ska vara ett parförhållande innebär enligt förarbetena att det ska vara ett förhållande där det normalt ingår sexuellt samliv. Med gemensamt hushåll avses, återigen enligt förarbetena, att de som bor ihop delar på sysslor och utgifter, alltså samarbetar om vardagliga göromål i hemmet och har gemensam ekonomi, i vart fall ett sådant ekonomiskt samarbete att man kan tala om en hushållsgemenskap.

Enbart att hon folkbokför sig på adressen innebär således inte att de är sambor. Att hon gör det innebär dock att ett rekvisit för att ett samboförhållande kan presumeras vara uppfyllt. Om det blir en tvist handlar det för henne om att bevisa att ett samboförhållande förelåg. Det är svårt att säga hur en sådan tvist skulle gå.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?