Hur definieras begreppet "kniv" enligt lagen?

2021-02-11 i Övriga brott
FRÅGA
När i prossesen av att bli en vass kniv från en rätblocksformad metallbit börjar kniven gällas som kniv? Är det när den börjar bli vass? Så får jag ha en knivformad metallbit, men som inte är vass än till skolan (tex för att visa till lärare eller vänner)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förbud mot att inneha kniv på allmän plats och undantagen från förbudet:

Förbud mot användning av knivar regleras i lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen). I 1 § knivlagen står det att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.

Undantagen från denna huvudregel är när en t.ex har köpt en kniv från en butik och skall transportera hem kniven, eller om kniven är en del av ens arbetsutrustning (t.ex en snickare). Vid dessa fall är det fullt acceptabelt och befogat att inneha en kniv i strid med de platser som föreskrivs i 1 § knivlagen.

Vad räknas som en kniv?

Det finns ingen exakt definition av vad som skall anses utgöra en kniv, utan en sådan bedömning måste således domstolen göra i det enskilda fallet. Men när det är fråga om ett föremål med en vass egg kan det alltid presumeras omfattas av förbudet i knivlagens bestämmelser.

Rent juridiskt sett torde alltså ett trubbigt, ospetsigt knivformat föremål utan en vass egg kunna medtas till en allmän plats såvida föremålets egenskaper inte på något sätt kan tolkas som en kniv ägnad att användas som vapen mot individers liv eller hälsa.

I slutändan blir det alltså en fråga om lämplighet där det för säkerhetens skull alltid är bäst att kontakta och fråga de ansvariga på platsen om det är okej att ta med ett sådant föremål, och syftet med medtagandet.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.


Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1027)
2021-12-02 Lag om straff för vissa internationella brott - Aggressionsbrott
2021-11-30 Preskriptionstid för brott som begås av ens chef
2021-11-30 Fördbudet mot dubbel bestraffning
2021-11-30 Rubricering av narkotikabrott och brott mot knivlagen

Alla besvarade frågor (97635)